Het 7de jaar Secundair na Secundair ( Se-N-Se) Integrale Veiligheid is een schooljaar gericht op de beroepen in de veiligheidssector. Leerlingen worden er voorbereid op een opleiding aan de politieschool of bij de brandweer. Met dit diploma kan men ook verschillende beroepen in de publieke en private veiligheidssector uitoefenen (bewakingsagent, voetbalsteward, gemeenschapswacht,…).

De opleiding combineert theoretische vakken, praktische lessen met een blik op de arbeidswereld tijdens het ‘werkplekleren’. Elke week wordt een bedrijf of organisatie waar mensen uit de veiligheidssector werken bezocht: politiezones, defensie, een winkelcentrum, een fabriek, gemeentediensten…

Integrale Veiligheid

TSO

Je bent een leerling met belangstelling voor de veiligheids- en bewakingssector. Je moet zowel zelfstandig als in team kunnen werken. Het is een voordeel als je stressbestendig bent, discipline kan tonen en communicatie op een gepaste manier kan voeren met verschillende soorten mensen, in verschillende talen. We zullen werken aan nauwgezet observeren en duidelijk rapporteren. Je zal ook heel wat wetgeving leren kennen en enkele activiteiten van de publieke en private bewakingssector van dichtbij bekijken.

• Onderdaan zijn van, en hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie;
• In het bezit zijn van het diploma secundair onderwijs;
• Een attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen;
• Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) kunnen voorleggen.

Er volgt een intakedag met conditieproef, teamoefening, schrijftest en motivatiegesprek. Op het einde van deze dag wordt een toelatingsklassenraad gehouden en bij positief resultaat wordt de inschrijving definitief. Deze intakedag vindt plaats begin juli of eind augustus, afhankelijk van de datum van aanmelding.

Wie het jaar goed afrondt, behaalt volgende attesten:
• Een algemeen bekwaamheidsattest van bewakingsagent (waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in de private bewakingssector);
• Een attest voetbalsteward en divisiechef;
• Een attest van bedrijfseerstehulpverlener (EHBO);
• Een certificaat brandwacht;
• Een certificaat ploeglid eerste interventie;

Leerlingen worden ook voorbereid op de politieschool. Tijdens het schooljaar kunnen ze deelnemen aan het functioneel parcours (=fysische test) en aan de cognitieve vaardigheidstesten.

Wie slaagt voor het 7de jaar Se-N-Se Integrale Veiligheid krijgt automatisch een vrijstelling van de cognitieve vaardigheidstesten.

Veiligheidsberoepen

In het bezit zijn van het getuigschrift 6e jaar secundair

Het 7de jaar Veiligheidsberoepen is een specialisatiejaar voor beroepen in veiligheidssector. Dit diploma bereidt je voor op het uitoefenen van verschillende beroepen in de publieke en private veiligheidssector, zoals bewakingsagent, voetbalsteward of gemeenschapswacht.

De opleiding combineert theoretische vakken en praktische lessen met een blik op de arbeidswereld tijdens het ‘werkplekleren’.

Elke week is er een bezoek aan een bedrijf of organisatie waar mensen uit de veiligheidssector werken: politiezones, defensie, een winkelcentrum, een fabriek, gemeentediensten… 

Business Support

Specialisatiejaar 'Bussiness Support' (na 3e graad Office)

In het specialisatiejaar ‘Bussiness Support’ (kantooradministratie en gegevensbeheer) wordt voortgebouwd op de kennis die verworven werd in de 3e graad ‘kantoor’.

Het klantgericht handelen en communicatief vlot omgaan met klanten en leveranciers in het Nederlands, Frans en Engels bereiden je voor op je toekomstige job.

Je leert werken binnen de verschillende afdelingen van een bedrijf met ERP-software maar ook e-commerce heeft geen geheimen meer voor jou na deze opleiding.

Alle competenties leer je niet enkel op school, maar ook via stage in bedrijven.

Je kan je verder ontwikkelen tot een commercieel bediende of administratief bediende. Het diploma secundair onderwijs wordt uiteindelijk je beloning.

Kinderzorg

Specialisatiejaar Kinderzorg (na 3e graad Verzorging)

De kinderopvang staat voor enkele belangrijke maatschappelijke uitdagingen: de nood aan flexibele opvang neemt toe, er is een groeiende diversiteit in onze samenleving waarop de kinderopvang een positief antwoord moet kunnen bieden, de kinderopvang moet initiatieven nemen op het vlak van kinder- en ouderparticipatie, ecologisch werken wordt steeds belangrijker, enz. Toekomstige kinderbegeleiders moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan. De vraag naar goed geschoolde kinderbegeleiders neemt bijgevolg steeds meer toe.

Daar waar vroeger het accent in deze opleiding voornamelijk lag op het bijbrengen van de nodige verzorgende vaardigheden, merken we dat pedagogische begeleiding binnen de kinderopvang steeds belangrijker wordt. De kindbegeleider is een professionele kracht die kinderen niet alleen verzorgt, maar die hen ook begeleidt in hun ontwikkeling en een bijdrage levert aan hun opvoeding.

De opleiding Kinderzorg is een éénjarige voltijdse praktijkgerichte opleiding waarin lessen en stages elkaar afwisselen. Via de drie vakgebieden ‘pedagogische vaardigheden’, ‘verzorgende vaardigheden’ en ‘indirecte zorg’ worden leerlingen voorbereid op een tewerkstelling binnen de kinderopvang. Via stages in kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang en in kleuterscholen worden de nodige vaardigheden en competenties bijgebracht.

Het behalen van het diploma ‘kinderzorg’ is een vereiste om als kinderbegeleider tewerkgesteld te kunnen worden in initiatieven voor kinderopvang erkend door Kind en Gezin

Thuis en Bejaardenzorg - zorgkundige

Specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg - Zorgkundige (na 3e graad Verzorging)

Dit specialisatiejaar speelt in op de toenemende vraag naar hulpverleningin de bejaardensector. In de rusthuizen worden de bewoners immers sterk zorgbehoevend.

Anderzijds neemt ook de thuiszorg toe. De verzorger vormt een belangrijke schakel in de hulpverlening binnen de thuisgezondheidszorg.

In dit specialisatiejaar krijgen de leerlingen een beroepsopleiding om als professionele zorgverlener tewerkgesteld te worden in alle sectoren van de gezondheidszorg. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan deze ruime waaier aan vaardigheden. Via de stages in geriatrische zorgsettings, ziekenhuizen, thuisverpleging en thuiszorg worden de nodige vaardigheden en competenties bijgebracht

Bij Duaal leren zit je 2 dagen op de schoolbanken en ben je drie dagen per week tewerkgesteld in een bedrijf, zorgvoorziening of kinderdagverblijf waar de school mee samenwerkt. Je krijgt een arbeidsovereenkomst en ontvangt ook een loon.

De competenties verwerf je deels op de school maar ook voor een groot deel op de werkvloer.

Duaal leren, iets voor jou? 

Leren op school of in een centrum én op de werkvloer, dat is duaal leren. Zo ontwikkel je competenties die in de toekomst goed van pas komen in je zoektocht naar een job.

Wie weet kan je later zelfs aan de slag bij de onderneming waar je je opleiding volgt.

Toch liever verder studeren? Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je alvast wat praktijkervaring op zak!

Verzorgende - zorgkundige

Je hebt je 6e jaar BSO verzorging afgewerkt 

Via de éénjarige opleiding in Duaal Leren kan je de beroepskwalificatie verwerven van zorgkundige of kindbegeleider. Daarnaast kan je ook het diploma secundair onderwijs behalen.

Voorwaarde om in te stappen in het Duaal traject:

Je hebt je 6e jaar BSO verzorging afgewerkt
Je voldoet aan de criteria van de school om in te stappen in het traject

Heb je vragen over dit nieuwe opleidingstraject aarzel niet om ons te contacteren via info@sintguido.be

Kinderbegeleider

Duaal leren

...

Afwerking bouw

Duaal leren

...

SignaalTV

BLOG

Facebook

NEWS

Smartschool

LINK

Instagram

PHOTO

Sint-Guido-Instituut

Contactgegevens

02 521 60 10
Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht
info@sintguido.be

Neem contact