Brede eerste graad

Na de lagere school komen de leerlingen met een getuigschrift lager onderwijs in een gemeenschappelijk leerjaar, het eerste leerjaar A.

Sommige leerlingen beheersen de basisleerstof nog onvoldoende en kregen nog geen getuigschrift van de lagere school. Voor deze leerlingen richten we een eerste leerjaar B in. Deze klas kan voor sommige leerlingen een aanpassingsklas zijn, waarna zij het eerste leerjaar A kunnen aanvatten. Andere leerlingen gaan zich oriënteren op een praktisch beroep en gaan naar het tweede leerjaar B.

Na het eerste leerjaar A gaan de leerlingen naar het tweede leerjaar A waar ze voor de eerste maal mogen kiezen tussen een oriënterende basisoptie: STEM (technieken-wetenschappen), Economie en organisatie of Maatschappij en welzijn. Sommige leerlingen gaan na 1A over naar het tweede leerjaar B voor een meer praktisch gerichte opleiding. Ook daar mogen de leerlingen voor de eerste maal kiezen uit een basisoptie: STEM (technieken), Economie en organisatie of Maatschappij en welzijn.

Zij worden alvast ingeleid op verschillende beroepen in dit domein.

Brede eerste graad
A-stroom

A-stroom

Alle leerlingen van het 1ste jaar krijgen via projecten 2 lesuren per week verder versterking van de basisvorming en een eerste kennismaking met de studiedomeinen waarin ze later kunnen kiezen. Elk project dient als voorsmaakje voor een mogelijke basisoptie die ze in het tweede leerjaar kunnen kiezen. Na elk project volgt er een feedbackgesprek met het oog op een optimale oriëntering van de leerling.

Op basis van hun eerste kennismaking met onze basisopties tijdens de projecten in het 1ste jaar, kiezen de leerlingen in het 2de jaar voor een basisoptie. Op onze school worden drie basisopties aangeboden: STEM, Maatschappij en welzijn OF Economie en organisatie. Deze basisopties kunnen nadien ook een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere studiekeuze van de leerling binnen een studiedomein.

B-stroom

Sommige leerlingen ervaren al in het lager onderwijs dat ze eerder praktisch aangelegd zijn. Hun interesse is vaak minder theoretisch gericht, ze hebben meer belangstelling voor praktische dingen, minder voor studeren van theoretische vakken… Deze leerlingen beheersen de basisleerstof nog niet helemaal.

Voor deze leerlingen bestaat er een eerste leerjaar B. In het eerste leerjaar B wordt de basiskennis voor taal en rekenen bijgewerkt. Er is ook veel aandacht voor expressievakken, zelfredzaamheid en algemene vorming (basisgeletterdheid).

Alle leerlingen van het 1ste jaar krijgen via projecten van 3 lesuren per week een eerste kennismaking met de studiedomeinen. Via zelfreflectie, feedback en/of een I-LIKE-test volgt op het einde van het eerste jaar een gesprek met de leerlingen over welke basisoptie ze het best kunnen kiezen.

In het tweede jaar B volgen de leerlingen 10 lesuren in de basisoptie waarvoor ze gekozen hebben. Naast de algemene vakken bevat het lessenrooster ook 2 lesuren differentiatie. Dan krijgen de leerlingen over de klassen heen in niveaugroepen remediëring of verdieping in de vakken Nederlands en wiskunde.  

Economie & Organisatie

2de graad

Economie & Organisatie

STEM

2de graad

STEM

Maatschappij & Welzijn

2de graad

Maatschappij & Welzijn

Nieuwsgierig naar ons aanbod in de 2e graad? 

SignaalTV

BLOG

Facebook

NEWS

Smartschool

LINK

Instagram

PHOTO

Sint-Guido-Instituut

Contactgegevens

02 521 60 10
Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht
info@sintguido.be

Neem contact

Limited Time Offer

Intro price. Get ExpertM5 for Big Sale -95% off.