Brede eerste graad

Na de lagere school komen de leerlingen met een getuigschrift lager onderwijs in een gemeenschappelijk leerjaar, het eerste leerjaar A.

Sommige leerlingen beheersen de basisleerstof nog onvoldoende en kregen nog geen getuigschrift van de lagere school. Voor deze leerlingen richten we een eerste leerjaar B in. Deze klas kan voor sommige leerlingen een aanpassingsklas zijn, waarna zij het eerste leerjaar A kunnen aanvatten. Andere leerlingen gaan zich oriënteren op een praktisch beroep en gaan naar het tweede leerjaar B.

Na het eerste leerjaar A gaan de leerlingen naar het tweede leerjaar A waar ze voor de eerste maal mogen kiezen tussen een oriënterende basisoptie: STEM (technieken-wetenschappen), Economie en organisatie of Maatschappij en welzijn. Sommige leerlingen gaan na 1A over naar het tweede leerjaar B voor een meer praktisch gerichte opleiding. Ook daar mogen de leerlingen voor de eerste maal kiezen uit een basisoptie: STEM (technieken), Economie en organisatie of Maatschappij en welzijn.

Zij worden alvast ingeleid op verschillende beroepen in dit domein.

bekijk onze video

Het Sint-Guido-Instituut schenkt in het eerste en tweede leerjaar A veel aandacht aan Nederlands, wiskunde en andere algemene vakken. We kozen in het 1ste jaar voor een extra uur Nederlands voor alle leerlingen omdat dit vak een belangrijke basis vormt voor verder studiesucces in Brussel. Daarnaast zijn er differentiatie-uren voor zowel Nederlands als wiskunde: afhankelijk van wat de leerlingen nodig hebben, krijgen zij extra ondersteuning of verdieping in deze vakken. Ook in het tweede jaar lopen deze differentiatie-uren door. Als de noden van de leerling veranderen, kan ook het aantal uren Nederlands of wiskunde wijzigen.

Leerlingen die voldoende sterk zijn in Nederlands en wiskunde, en bovendien interesse hebben voor klassieke talen, kunnen in het 1ste jaar A-stroom kiezen voor Latijn. Zijn krijgen geen differentiatie-uren Nederlands en Wiskunde, maar volgen een apart programma waarin zij kennismaken met deze klassieke taal en cultuur. Leerlingen die voor Latijn kiezen, blijven met 33 lesuren per week één lesuur extra op school.

Alle leerlingen van het 1ste jaar krijgen via projecten van 2 lesuren per week verder versterking van de basisvorming en een eerste kennismaking met de studiedomeinen waarin ze later kunnen kiezen. Op het einde van dit 1ste jaar is er een feedbackgesprek waarin de keuze voor een basisoptie in het tweede jaar wordt besproken met de leerling. Deze keuze start vanaf het 2de jaar.

• Afhankelijk van waar jij sterk in bent of waar jij ondersteuning nodig hebt, krijg je extra lessen differentiatie wiskunde of Nederlands op maat.
• In het eerste jaar maakte je kennis met alle basisopties van het tweede jaar via boeiende projecten! Nu kies je een verdere verdieping van zo’n basisoptie: je kiest 1 basisoptie en verdiept je hier 5u per week in.
• Vanaf 2020-2021 kan je in het tweede jaar kiezen voor één van deze basisopties:
  ○ Economie en organisatie;   
  ○ STEM (wetenschappen en techniek);
  ○ Maatschappij en welzijn. 

A-stroom


Sommige leerlingen ervaren reeds in het lager onderwijs dat ze eerder praktisch aangelegd zijn. Hun interesse is vaak minder theoretisch gericht, ze hebben meer belangstelling voor praktische dingen, minder voor studeren van theoretische vakken… Deze leerlingen beheersen de basisleerstof nog niet allemaal. Voor deze leerlingen bestaat er een eerste leerjaar B. In het eerste leerjaar B wordt de basiskennis voor taal en rekenen bijgewerkt en is er veel aandacht voor expressievakken en zelfredzaamheid.

Alle leerlingen van het 1ste jaar krijgen via projecten van 5 lesuren per week verder versterking van de basisvorming en een eerste kennismaking met de studiedomeinen waarin ze later kunnen kiezen. Op het einde van dit 1ste jaar is er een feedbackgesprek waarin de keuze voor een pakket in het tweede jaar wordt besproken met de leerling. Deze keuze start vanaf het 2de jaar.

• 2 uur Engels per week!
• In het eerste jaar maakte je kennis met de basisopties van het tweede jaar via boeiende projecten! Nu kies je een verdere verdieping van zo’n basisoptie: je kiest 1 basisoptie en verdiept je hier 10u per week in.
• Vanaf 2020-2021 kan je in het tweede jaar kiezen voor één van deze basisopties:
 ○ STEM – technieken (met extra focus op Bouw en op Schilderen en decoratie);
 ○ Maatschappij en welzijn (met extra focus op Verzorging);
 ○ Economie en organisatie (met extra focus op Logistiek en Retail). 

Voor de B-stroom is er ook een opstroomoptie. Via deze optie kunnen leerlingen die gestart zijn in de B-stroom toch de overstap maken naar de A-stroom.

B-stroom


SignaalTV

BLOG

Facebook

NEWS

Smartschool

LINK

Instagram

PHOTO

Sint-Guido-Instituut

Contactgegevens

02 521 60 10
Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht
info@sintguido.be

Neem contact