OKAN

Onthaal Klas voor Anderstalige Nieuwkomers


Het doel van OKAN is de jongeren zo snel mogelijk Nederlands te leren.

Na het taalbad kunnen deze leerlingen doorstromen naar een studierichting die aansluit bij hun mogelijkheden en interesses.

Profiel Leerling

 Minstens twaalf jaar op 31 december van het lopende schooljaar en jonger dan achttien jaar;
 Maximaal één jaar ononderbroken in België wonen;
 Het Nederlands is niet de moedertaal of de taal die thuis gesproken wordt;
• De kennis van de onderwijstaal is onvoldoende om de lessen te kunnen volgen;
 Maximaal negen maanden ingeschreven (juli en augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands als onderwijstaal.


coördinator: leen.renders@sintguido.be, 02 521 60 10, Dokter Jacobsstraat 67 1070 Anderlecht

Concreet


• Er kan gestart worden op verschillende momenten in het schooljaar.
• Les in een niveaugroep op maat.     
• 30 uur les per week.
→ 2 uur Lichamelijke Opvoeding
→ 2 uur Godsdienst
→ 26 uur Nederlands, volgens de ontwikkelingsdoelen, waarin ook aandacht is voor Wiskunde, Techniek, Mens en maatschappij, afhankelijk van het niveau van Nederlands en de intrinsieke capaciteiten van de leerlingen.
• Uurrooster:
→ maandag: 10.00u – 15.35u
→ dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.25u – 15.35u
→ woensdag: 8.25u – 12.15u

leerlingenbegeleider: bieke.docx@sintguido.be , 02 521 60 10 , Dokter Jacobsstraat 67 1070 Anderlecht

SignaalTV

BLOG

Facebook

NEWS

Smartschool

LINK

Instagram

PHOTO

Sint-Guido-Instituut

Contactgegevens

02 521 60 10
Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht
info@sintguido.be

Neem contact