○ 08.25 uur: aanvang van de schooldag
○ 08.30 – 09.20 uur: eerste lesuur
○ 09.20 – 10.10 uur: tweede lesuur
○ 10.10 – 11.00 uur: derde lesuur
○ 11.00 – 11.20 uur: lesonderbreking
○ 11.20 – 12.10 uur: vierde lesuur
○ 12.10 – 13.00 uur: vijfde lesuur of middagonderbreking voor sommige klasgroepen
○ 13.00 – 13.50 uur: vijfde lesuur of middagonderbreking voor sommige klasgroepen
○ 13.50 – 14.40 uur: zesde lesuur
○ 14.40 – 15.35 uur: zevende lesuur
○ 15.35 – 15.45 uur: lesonderbreking
○ 15.45 – 16.30 uur: achtste lesuur of inhaalles
○ 16.30 - 17.20 uur: eventueel negende lesuur

De leerlingen van OKAN starten elke maandagochtend om 10.00 uur.

Op dinsdag, woensdag , donderdag en vrijdag is de dagindeling gelijk aan het regulier onderwijs.

Deze opleiding biedt voltijds onderwijs aan. Het academiejaar wordt ingedeeld in les- en stageperioden.

De lessen vinden plaats tussen 8.25u en 16.30u volgens een 'bloksysteem', afwisselend weken les en weken stage. Een lesweek omvat 28 contacturen en 8 uren voor begeleiding bij de verwerking en uitdieping van de leerstof.

Het Sint-Guido-Instituut biedt de mogelijkheid om het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde te behalen aan iedereen die door omstandigheden de dagopleiding niet kan volgen. In deze opleiding staat je eigen leerproces centraal en kan je je eigen leertempo bepalen.

Deze lessen vinden plaats op één dag van 8.25u tot 16.30u en op drie avonden van 17.00u of 17.30u tot 21.00 u. Vanaf module 2 starten de lessen om 17.30u. Bovendien worden een aantal leerinhouden via blended-learning en afstandsonderwijs aangeboden.

De stages worden in overleg met de student georganiseerd en kunnen deels binnen het eigen werkterrein gebeuren.

Modernisering van het onderwijs

Finaliteit, studiedomein ... ???

De structuur van het gemoderniseerde secundair onderwijs, de onderverdeling van de studierichtingen in finaliteiten en studiedomeinen worden uitgelegd in onderstaand filmpje

SGI - structuur 2024-25

Sint-Guido-Instituut

Contactgegevens

02 521 60 10
Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht
info@sintguido.be

Neem contact