Economische wetenschappen

3de en 4de jaar 
Economische wetenschappen

Finaliteit doorstroom | domeinoverschrijdend

o Ben jij nieuwsgierig naar de wereld van banken, beurzen, bedrijven,     overheid, import, export,…?
o Heb je interesse voor de actualiteit in binnen- en buitenland?
o Wil je jezelf trainen in redeneervaardigheden, probleemoplossend     en logisch denken?
o Kan je kritisch denken?
o Zie gemakkelijk verbanden?
o Kan je informatie structuren en verwerken?
o Heb je aanleg voor wiskunde en talen?
o Wil je je communicatieve vaardigheden en talenkennis verder     trainen?

Kies dan voor economische wetenschappen!

3de en 4de jaar 
Bedrijf & organisatie

Dubbele finaliteit

Ben jij respectvol, sociaal en kan je goed werken in groep?
o Ben jij goed in talen, bedrijfseconomie en wiskunde?
o Werk jij stipt, ordelijk en nauwkeurig?
o Kan jij een kritische houding aannemen?
o Werk je graag met de computer?
o Wil je graag leren hoe de consument en producent in relatie staan      tot de economische wereld? Hoe de ondernemingsactiviteiten     georganiseerd zijn? Hoe een boekhouding werkt? Hoe het     personeels- en commercieel beheer verloopt? Hoe we ons transport     en logistiek plannen?
o Droom je van verdere studie of een job in de     handelswetenschappen, bedrijfskunde, het onderwijs of in de     sociale wetenschappen?

Kies dan voor bedrijf en organisatie!

3de en 4de jaar 
Organisatie & logistiek

Finaliteit arbeidsmarkt

o Werk je graag met de computer?
o Kan je op een vriendelijke manier omgaan met mensen?
o Hou je van sociaal contact?
o Ben je sterk in talen?
o Hou van structuur en organisatie?
o Kan je zelfstandig werken?
o Heb je op al deze vragen ja geantwoord?

Dan is de studierichting Organisatie en Logistiek iets voor jou!

3de en 4de jaar 
Natuurwetenschappen

Finaliteit doorstroom | domeinoverschrijdend

o Heb je een brede interesse in wiskunde, wetenschappen en talen?
o Beschik je over voldoende wiskundige capaciteiten?
o Kan je zelfstandig werken zowel voor de theoretische als praktische vakken?
o Ben je leergierig, kritisch en nauwkeurig?
o Heb je een goed geheugen en een sterk inzicht?
o Leg je graag verbanden tussen de leerstof en actualiteit?
o Ben je nu al overtuigd dat je later wil verder studeren?

Kies dan voor natuurwetenschappen! 

3de en 4de jaar 
Bouwtechnieken

Dubbele finaliteit

o Droom je van het werken op een bouwwerf als werfleider? Of wil je     calculator of technisch tekenaar worden in studiebureau?
o Wil je verder studeren in domeinen als bouwkunde, architectuur,     ingenieurswetenschappen,... of ga je toch liever direct aan de slag?
o Heb je interesse in STEM?
o Ben je sterk in toegepaste wiskunde?
o Hou je van technologische wetenschappen?
o Wil je meer leren over bouwmaterialen, bouwknopen en     constructies?

Kies dan voor bouwtechnieken!

3de en 4de jaar 
Bouw

Finaliteit arbeidsmarkt

o Ben jij een handige Harry?
o Steek jij graag je handen uit de mouwen?
o Hou je ervan om dingen te bouwen?
o Ben je fysiek sterk?
o Hou je van samenwerken?

Dan is de richting Bouw zeker iets voor jou!

3de en 4de jaar 
Schilderen & decoratie

Finaliteit arbeidsmarkt

o Ga je graag aan de slag met verf en kleur?
o Wil je creatief en ondernemend bezig te zijn?
o Heb je zin om mensen gelukkig te maken met kleur en     vakmanschap?
o Grijp dan je kans en volg een opleiding schilder-decorateur. Voor je ’t     weet, rol je in de job van je leven en tover je elke ruimte om in een     plek waar mensen zich thuis voelen.

Kies dan voor schilderen en decoratie

Humane Wetenschappen

3de en 4de jaar
Humane Wetenschappen

Finaliteit doorstroom

De optie humane wetenschappen is bedoeld voor de leerling die interesse heeft in het menselijk gedrag in onze complexe maatschappij. De leerling is geboeid door wat mensen drijft in hun keuzes en motivatie. Deze richting wil de leerling inzicht geven in de mens als individu en als onderdeel van zijn groep of cultuur.

Gedrags- en cultuurwetenschappen vormen de stamvakken van deze optie. In gedragswetenschappen wordt de mens vanuit een psychologische invalshoek benaderd. Daarnaast wordt stilgestaan bij de mens als groepswezen en worden fenomenen als groepsdynamiek onderzocht. In dit vak wordt de leerling vertrouwd gemaakt met essentiële begrippen uit de humane disciplines, zoals de observatie, de enquête en het experiment. Daarnaast wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden, zoals het leren omgaan en communiceren met anderen.

In het vak cultuurwetenschappen wordt de cultuur in de brede zin van het woord onderzocht. Zo komen onder andere media, politiek, recht, kunst en ecologie aan bod. In deze discipline wordt aandacht besteed aan de manier waarop we met elkaar communiceren en hoe we beïnvloed worden door de media.

De taalvakken Engels, Frans en Nederlands versterken de communicatieve vaardigheden

3de en 4de jaar 
Maatschappij & welzijn

Dubbele finaliteit

o Heb je interesse in het lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel     welzijn?
o Ben je sociaal voelend?
o Wil je meer weten over verschillende contexten waarin maatschappij     en welzijn een belangrijke rol spelen?
o Ben je bereid je te verdiepen in sociale, communicatieve en     (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen,     verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen?
o Vind je het boeiend om via praktische oefeningen tot theoretische     inzichten te komen?

Kies dan voor maatschappij en welzijn!

3de en 4de jaar 
Zorg & welzijn

Finaliteit arbeidsmarkt

o Heb je interesse in het lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel     welzijn?
o Ben je sociaal voelend?
o Wil je meer weten over verschillende contexten waarin maatschappij     en welzijn een belangrijke rol spelen?
o Ben je bereid je te verdiepen in sociale, communicatieve en     (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen,     verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen?
o Vind je het boeiend om via praktische oefeningen tot theoretische     inzichten te komen?

Kies dan voor maatschappij en welzijn!

SignaalTV

BLOG

Facebook

NEWS

Smartschool

LINK

Instagram

PHOTO

Sint-Guido-Instituut

Contactgegevens

02 521 60 10
Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht
info@sintguido.be

Neem contact