ERASMUS+

Our Planet - Our FutureVan september 2020 tot augustus 2022 loopt er opnieuw een Erasmus-project op onze school: “Our Planet - Our Future”.

De partnerscholen voor dit project komen uit Estland en Oostenrijk. 

Ons project heeft verschillende doelstellingen:

◘ Bewustzijn creëren bij leerlingen over klimaatkwesties & hen het belang hiervan laten inzien.
◘ Leerlingen laten inzien wat zij kunnen doen voor het klimaat.
◘ Een universeel klimaatplan voor scholen ontwerpen.
◘ Bij de leerlingen aandacht creëren voor de omgeving en hen laten inzien hoe ze hier zorg voor kunnen dragen door bijvoorbeeld voedselverspilling te vermijden.
◘ Aantonen dat we over dit onderwerp veel van elkaar kunnen leren en dat we beter samenwerken

coördinator: Edith.Conings@sintguido.be, Sainte-Adresseplein 12, 1070 Anderlecht