It's time to stop talking and start acting to make change.

Defensie & Veiligheid

Nieuwe opleiding “Defensie en Veiligheid” in Vlaams secundair onderwijs.

Leerlingen van de 3de graad technisch secundair onderwijs kunnen vanaf volgend schooljaar de nieuwe opleiding "Defensie en Veiligheid" volgen. Dat zijn de federale ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie en Justitie, de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk en de vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers recent overeen gekomen.

De nieuwe opleiding zal een opstapje zijn richting veiligheidsberoepen bij de bewakingssector, de brandweer, Defensie, de gevangenissen of de politie. Het wordt steeds moeilijker om gemotiveerde kandidaten te vinden voor de 4.000 vacatures die elk jaar aangeboden worden bij de bewakingssector, de brandweer, Defensie, de gevangenissen en de politie.

Tot nu toe is er in het secundair onderwijs geen opleiding die jongeren klaarstoomt voor zo’n veiligheidsberoep, ook al zijn er voor al deze verschillende jobs soortgelijke competenties vereist. Er bestaan alleen opleidingen zoals Veiligheidsberoepen (specialisatiejaar in het beroepsonderwijs) en Integrale Veiligheid (Se-n-Se-opleiding in het technisch onderwijs), die jongeren kunnen volgen nadat ze eerst 6 jaar secundair onderwijs genoten hebben.

Klaarstomen voor een veiligheidsberoep

Nadat de Vlaamse Regering eerder het nodige reglementaire kader heeft vastgelegd, hebben de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk, de federale ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken en Justitie en de vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers recent een onderwijsconvenant afgesloten om een nieuwe opleiding "Defensie en Veiligheid" te organiseren in het technisch secundair onderwijs (TSO).

Zo kunnen leerlingen van de 3de graad gedurende 2 jaar beter geïnformeerd en voorbereid worden op een veiligheidsberoep of een opleiding die je verder vormt voor zo’n veiligheidsberoep. De opleiding heeft de dubbele finaliteit, en zal dus voorbereiden op de arbeidsmarkt én op het hoger onderwijs.

De nieuwe opleiding zal aangeboden worden in een beperkt aantal secundaire scholen, die daarvoor toestemming hebben gekregen van de Vlaamse Regering.

Onderdelen voor "bewakingsagent" en "brandweer"

Het onderdeel "bewakingsagent" wordt opgevolgd door de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. Jongeren die deze opleiding succesvol beëindigen, zullen ook direct in het bezit zijn van het attest dat vereist is om als bewakingsagent te kunnen werken.

Het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid werkt momenteel het opleidingsdeel “brandweer” voor deze opleiding uit. Jongeren zullen via dit opleidingsdeel een aantal modulecertificaten kunnen behalen die helpen om het brevet van brandweerman (B01) te behalen.

Ze worden ook voorbereid op de testen van het Federaal Geschiktheidsattest, het attest dat je nodig hebt voordat je kan solliciteren bij een hulpverleningszone of (via Selor) bij de Civiele Bescherming.

5e jaar en 6e jaar
Defensie & veiligheid

STEM / Finaliteit doorstroom

SignaalTV

BLOG

Facebook

NEWS

Smartschool

LINK

Instagram

PHOTO

Sint-Guido-Instituut

Contactgegevens

02 521 60 10
Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht
info@sintguido.be

Neem contact