BYOD = Bring Your Own Device (iedereen zijn eigen toestel)

Onze huidige studierichtingen vragen een groot deel van de studietijd op de computer.

De gebruikte softwarepakketten zijn niet goedkoop en het is niet vanzelfsprekend dat onze leerlingen die ook op de computer thuis geïnstalleerd hebben.

Daarom kiest onze school ervoor om de leerlingen van deze studierichtingen te verplichten tot de aankoop van een eigen laptop waarop de nodige software door de school geïnstalleerd wordt. Dit biedt als voordeel dat elke leerling steeds op zijn eigen toestel kan werken en ook thuis de nodige studietijd met de correcte software kan doorbrengen..

Aankoop toestel

Kies hieronder voor welke studierichting/jaar je ingeschreven bent. (De richting die je vanaf 1 september gaat volgen).

Klik op het pijltje en je wordt dan doorverwezen naar de website waar je het correcte toestel kan aankopen.

Wil je alles nog even nalezen, dan kan dat in onderstaande brochure

3e jaar

3EW | 3 NW
3BEDOR | 3BOTE | 3MAWE
3ORL

4e jaar

4STW
4OR
4MO
4BOTE

5e jaar

5OF
5MO
5BOTE
5CM
5DV
5GWW
5ASO

6e jaar

6OF
6MO
6BOTE
6CM
6GWW
6ASO

7e jaar

7BS

Concreet

Een eigen laptop biedt een aantal voordelen:

• kritisch leren opzoeken via internet,

• nieuwe technologie leren gebruiken (meer dan enkel YouTube),

• de leerkracht kan eenvoudiger extra oefeningen aanbieden (bijvoorbeeld voor thuis) en toch een interactie met de leerling behouden,

• demofilms kunnen eventueel thuis bekeken worden waardoor er meer klastijd vrijkomt om moeilijkere delen van de leerstof dieper te behandelen,

• delen van de leerstof kunnen thuis opnieuw bekeken worden waardoor aan probleemleerlingen meer klastijd kan besteed worden (m-decreet),

• leerlingen kunnen eenvoudiger thuis samenwerken aan oefeningen met medeleerlingen · (de fysieke afstand is geen handicap meer),

• doordat iedereen een laptop heeft, krijgt elke leerling identieke mogelijkheden (bijvoorbeeld leerlingen met computermaterieel thuis tegenover leerlingen zonder computermaterieel thuis).


SignaalTV

BLOG

Facebook

NEWS

Smartschool

LINK

Instagram

PHOTO

Sint-Guido-Instituut

Contactgegevens

02 521 60 10
Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht
info@sintguido.be

Neem contact