BYOD

BYOD = Bring Your Own Device (iedereen zijn eigen toestel)

Kiezen voor SINT-GUIDO is kiezen voor ons laptopproject. Elke leerling op onze school dient vanaf de tweede graad te beschikken over een persoonlijke SINT-GUIDO-laptop, die is besteld via de school. De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we leerlingen niet toe een laptop van thuis te gebruiken.

De bestelling verloopt via onze externe partner Leermiddel. Je kiest hieronder in welk jaar je start op 1 september 2023 en dan word je doorverwezen naar de website van Leermiddel, waar je het toestel kan kopen of huren. De laptop wordt overhandigd via de school. 

Kies je klas

1e jaar

Okan

2e jaar

Huren voor leerlingen die starten in het 3e of 4e jaar


huurwaarborg: 126 euro

34 maandelijkse betalingen per domiciliering van 21 euro

6 laatste maanden geen betaling, maar aftrek van de waarborg

na 40 maanden ben je eigenaar van de laptop

eenmalige cashback van 150 euro in de loop van het schooljaar

Huur je laptop (PDF)

Huren voor leerlingen die starten in het 5e jaar


huurwaarborg: 192 euro

32 maandelijkse betalingen per domiciliering van 32 euro

6 laatste maanden geen betaling, maar aftrek van de waarborg

eenmalige cashback van 150 euro in de loop van het schooljaar 
Huur je laptop (PDF)

Kopeneenmalige betaling van 649 euro

eenmalige cashback van 150 euro in de loop van het schooljaar


Koop je laptop (PDF)

Bestel je laptop op tijd!

Alleen laptops die besteld worden vóór 15 juli worden geleverd voor het begin van het schooljaar. Laptops te laat besteld worden komen op de wachtrij en worden pas later in het schooljaar geleverd.

Alles nog eens nalezen (PDF)


Aankoop toestel

Kies hierboven voor welke studierichting/jaar je ingeschreven bent. (De richting die je vanaf 1 september gaat volgen).

Klik later op het pijltje en je zal dan doorverwezen worden naar de website waar je het correcte toestel kan aankopen.

Wil je alles nog even nalezen, dan kan dat in onderstaande brochure

Signpost

Video: Hoe digitaal een huurcontract afsluiten?
Adobe Sign gebruiken om een huurovereenkomst te ondertekenen.

Concreet

Een eigen laptop biedt een aantal voordelen:

• kritisch leren opzoeken via internet,

• nieuwe technologie leren gebruiken (meer dan enkel YouTube),

• de leerkracht kan eenvoudiger extra oefeningen aanbieden (bijvoorbeeld voor thuis) en toch een interactie met de leerling behouden,

• demofilms kunnen eventueel thuis bekeken worden waardoor er meer klastijd vrijkomt om moeilijkere delen van de leerstof dieper te behandelen,

• delen van de leerstof kunnen thuis opnieuw bekeken worden waardoor aan probleemleerlingen meer klastijd kan besteed worden (m-decreet),

• leerlingen kunnen eenvoudiger thuis samenwerken aan oefeningen met medeleerlingen · (de fysieke afstand is geen handicap meer),

• doordat iedereen een laptop heeft, krijgt elke leerling identieke mogelijkheden (bijvoorbeeld leerlingen met computermaterieel thuis tegenover leerlingen zonder computermaterieel thuis).


SignaalTV

BLOG

Facebook

NEWS

Smartschool

LINK

Instagram

PHOTO

Sint-Guido-Instituut

Contactgegevens

02 521 60 10
Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht
info@sintguido.be

Neem contact