woensdag 9 oktober 2019

Van 6 tot 12 oktober ontvangen wij op Sint-Guido leerlingen en leerkrachten van Portugal, Italië, Duitsland, Litouwen en Italië op onze school.

ERASMUS+PROJECT “Play CS + MTG”

(Dat staat voor: “Collaborative Strategy with Mobile Technology Guidance”.)

Met het project –  dat samen met scholen uit Portugal, Griekenland, Italië, Duitsland en Litouwen wordt uitgevoerd – willen we verschillende doelen bereiken:

– Hoe kunnen we leerlingen met een diverse achtergrond beter integreren in onze scholen? Hoe kunnen we hen motiveren om te leren? Hoe kunnen we hen de juiste kansen bieden?

– Hoe kunnen we studenten met specifieke studieproblemen beter betrekken bij het klasgebeuren en hen beter motiveren om te leren?

– Kunnen lestechnieken als “blended learning”, “future classrooms”, “flipped classrooms”,… de leerwinst van de leerlingen verhogen en beter voorbereiden op de toekomst?

Als leerkrachten willen we onze leerlingen helpen bij hun cognitieve en persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor willen we onze leerlingen via verschillende onderwijsstrategieën, middelen en methoden aanreiken die hen niet alleen op school, maar in hun verdere leven, kunnen helpen om zich te ontwikkelen.

Dit project draait daarom in grote mate om de leerlingen. Door te focussen op “leren samenwerken”, “probleemoplossend leren”, “ondernemingszin”, “zelfexpressie”, “internationale interactie” en “taalvaardigheid” willen we hen het nodige zelfvertrouwen en de nodige vaardigheden meegeven om te leren en leven in de 21ste eeuw.

Tegelijkertijd willen we een platform aanbieden waar leerkrachten goede voorbeelden kunnen vinden over de integratie van leerlingen met verschillende culturen in onze scholen. Een platform waar ook voorbeelden te vinden zijn van het gebruik van moderne communicatiemiddelen en nieuwe leerstrategieën die de motivatie en leerwinst van de leerlingen kunnen verhogen.

  • E. Conings

Over Frank Hoornaert

leraar Sint-Guido-Instituut, Anderlecht
Dit bericht is geplaatst in evenement. Bookmark de permalink.