maandag 14 november 2016

Katholieke dialoogschool: starten met moment van rust

“In een samenleving die steeds drukker, sneller en luider lijkt te worden, is het waardevol om ’s morgens te starten met een gezamenlijk moment van rust en stilte,” zegt vestigingsdirecteur Geertrui Van Cuyck. Zij wil van Sint-Guido een katholieke dialoogschool maken.

afbeeldingWat is dat, een katholieke dialoogschool?
De katholieke dialoogschool is een school waar dialoog en levensbeschouwelijke reflectie op de eerste plaats komen en waar mensen leren aan en van elkaar.

Wat is de belangrijkste doelstelling?
De katholieke dialoogschool heeft tot doel in de gastvrije ruimte van de school iedereen uit te nodigen om de dialoog aan te gaan met de joods-christelijke traditie, en langs deze weg met elkaar, met de bedoeling elkeen de kans te geven te groeien in de eigen levensbeschouwelijke identiteit. De erkenning en waardering van de levensbeschouwelijke identiteiten op school laten ook beter toe om de eigen katholieke identiteit van de school ter sprake te brengen als boodschap van liefde, verbondenheid en hoop.

Van wie komt het idee om de schooldag met een gebed te beginnen?
Het werd vanuit de koepel voorgesteld en wij vinden dat als directie een goede en rustige start van de dag.

Wat gaat er dan veranderen als de leerlingen hun dag met een gebed beginnen?
In een maatschappij die steeds drukker, sneller en luider lijkt te worden, is het waardevol om ’s morgens te starten met een gezamenlijk moment van rust en stilte. Een moment van bezinning geeft leerlingen en leerkrachten de kans om tot zichzelf te komen en de dag in aandacht te beginnen.

Het laat ons toe om gevoelens van verwondering, dankbaarheid en verbondenheid te ervaren en te cultiveren.

Even niets te hoeven doen en een pauze te kunnen nemen van het voortdurend druk bezig zijn, is voor velen een ware verademing. Omdat samen stilstaan gemakkelijker is dan alleen, is het waardevol om er een gezamenlijke praktijk van te maken.

Wij zijn de leerlingen van 6ASO en hebben gemerkt dat het nog niet echt gestart is? Is dat in andere klassen anders? Hoe volgt u dat op?
We hebben dat als directie ook opgemerkt en zullen hier nog over praten met de leerkrachten.

Ligt dat aan de leraren of is het project nog in ontwikkeling?
Het is inderdaad een beginsituatie.

Weet u wat de leerkrachten ervan vinden?
Er zullen altijd leerkrachten zijn die dit een goed en zinvol initiatief vinden en er zullen er zijn die dit liever niet doen.

Gaat het enkel om gebedjes of gaat het project nog groeien?
Dit project zal nog groeien, de gebedjes zijn een klein onderdeel.

Gaan de leerlingen zelf in actie mogen of moeten komen?
Dat is toch de bedoeling. Hoe meer er in dialoog kan gebeuren, hoe zinvoller het project zal zijn.

Onze school is een katholieke school maar de leerlingen en leraren belijden soms andere godsdiensten. Gaat het project ook de leerlingen die niet katholiek zijn aanspreken, denkt u?
Leerlingen en leerkrachten worden opgeroepen actief mee te werken aan het ochtendmoment. Vanuit ieders eigen levensbeschouwelijke positie, brengen ze zo diversiteit binnen, inclusief het christelijk standpunt.

Bedankt voor het interview

  • Shreya Shakya, 6WeWi en Elvan Akar, 6EcMt
Dit bericht is geplaatst in interview. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord