All for Joomla All for Webmasters

Verpleegkunde

 • Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde – HBO5

  Het Sint-Guido-Instituut werkt samen met de hogeschool Odisee en vier  HBO5 partnerscholen en biedt een driejarige modulaire opleiding “verpleegkunde” aan in het hoger beroepsonderwijs. Na het volgen van vijf modules kan het diploma “gegradueerde in de verpleegkunde”  verworven worden.

  Elke module is een mooi afgerond leerpakket waarin zowel het beroepsgerichte deel als de nodige algemene vorming vervat zit. Ook de ondersteunende kennis, vaardigheden en attitudes hebben er een plaats. Zij dragen bij tot de competenties die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het verpleegkundig beroep.

  Omdat de thema's geïntegreerde gehelen zijn, spreken we niet meer over vakken in de strikte zin van het woord. Binnen een thema komen verschillende leerinhouden aan bod die een logische samenhang vormen. De 3 basisthema's zijn: gezondheid en ziekte, zorg en hulpverlenende relatie en verpleeginterventies.

  Het studieprogramma bestaat uit theoretisch en klinisch onderwijs. Het klinisch onderwijs omvat praktijkoefeningen, studiebezoeken en stages.

  Aan het einde van een module worden de competenties geëvalueerd die nodig zijn om over te gaan naar de volgende module. Elke afgewerkte module geeft recht op een deelcertificaat. Dit deelcertificaat is nodig om een volgende module aan te kunnen vatten. Het certificaat “gegradueerde in de verpleegkunde” verkrijg je als je met succes alle modules doorlopen hebt.

  Troeven van deze opleiding

  • de opleiding leidt tot het Europees erkend diploma niveau 5;
  • een praktisch gerichte, modulaire opleiding op maat van de student;
  • mogelijkheid tot spreiding van de studies of studieverkorting bij eerder verworven competenties;
  • ruim stageaanbod met mogelijkheid om stages te doen op eigen werkvloer;
  • sterke individuele begeleiding van de student door de school;
  • traject- en taalbegeleiding;
  • mogelijkheid tot keuze van de differentiatiemodule: algemene, geriatrische of geestelijke gezondheidszorg;
  • ruime tewerkstelling- en doorgroeimogelijkheden;
  • ruime nascholingsmogelijkheden en doorgroei naar bacheloropleiding (niveau 6).

   

  INFODAGEN VERPLEEGKUNDE

  woe 30/11 infoavond 17 u tot 21 u

  zat 17/12 infodag en toelatings- en vrijstellingsproeven 9 u tot 12 u

  zat 21/01 infodag en toelatings- en vrijstellingsproeven 9 u tot 12 u

  woe 14/06 infoavond 17 u tot 21 u

  zat 24/06 infodag en toelatings- en vrijstellingsproeven 9 u tot 12 u

  woe 30/08 infoavond en toelatings- en vrijstellingsproeven 17u tot 21 u

  Het Sint-Guido-Instituut biedt 2 mogelijke formules aan:

   

  Hoewel de opleiding in principe drie jaren duurt, kan de studie verspreid worden over meerdere jaren. Voor kandidaten met ervaring in de zorgsector kan de normale studieduur verkort worden. Door middel van aanvangstoetsen en -proeven gaan we na welke kennis en vaardigheden de kandidaat reeds bezit.

  Kandidaten kunnen voor financiëring beroep doen op:

  • Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidszorgen (IFG) Opleidingsproject tot verpleegkundige (project 600) waarbij de student-werknemer die geen diploma verpleegkunde bezit zijn loon gedurende de vorming (voor maximum 3 jaar) behoudt. Meer info: www.fe-bi.org/ifg
  • Sociaal Fonds Privéziekenhuizen (SFPZ) Opleiding tot verpleegkundige voor werknemers uit privéziekenhuizen die tewerkstelling (minimaal halftijds) en studies wensen te combineren. Meer info: www.priveziekenhuizen.org
  • Sociaal Fonds Rustoorden voor bejaarden en Rust- en Verzorgingstehuizen (SF ROB-RVT) Opleiding tot verpleegkundige voor werknemers uit privé-woonzorgcentra die tewerkstelling (minimaal halftijds) en studies wensen te combineren. Meer info: www.sectorouderenzorg.be

4 vestigingen in Anderlecht

Dokter Jacobsstraat 67
TEL: 02 521 60 10
Sainte Adresseplein 12
TEL: 02 520 86 30
Itterbeekselaan 550
TEL: 02 527 05 87
   Verheydenstraat 39
TEL: 02 520 05 72

Wat leerlingen zeggen

“Ze apprecieerde het enorm dat we zo spontaan waren en onszelf bleven. We hebben eigenlijk gedaan alsof koningin Mathilde een van ons was.”

Abdel El Ouedi
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…