All for Joomla All for Webmasters

Verpleegkunde

 • Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde - HBO5

  HOGER BEROEPSONDERWIJS | OPLEIDING TOT GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE

  De opleiding verpleegkunde van het Sint-Guido-Instituut biedt een driejarige modulaire opleiding aan in

  het hoger beroepsonderwijs. Je kan het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde verwerven na

  het volgen van vijf modules.

  Elke module is een mooi afgerond leerpakket waarin zowel het beroepsgerichte deel als de nodige

  algemene vorming vervat zit. Ook de ondersteunende kennis, vaardigheden en attitudes hebben er een

  plaats. Zij dragen bij tot de competenties die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het verpleegkundig

  beroep. Aan het einde van een module worden de competenties geëvalueerd die nodig zijn om over te

  gaan naar de volgende module.

  In het modulair onderwijs sta je als lerende centraal. Er wordt ruime aandacht geschonken, niet alleen

  aan leren en werken in groep, maar ook aan de individuele begeleiding. Zo komen wij tegemoet aan jouw

  interesses en persoonlijke noden.

  Omdat de thema’s geïntegreerde gehelen zijn, spreken we niet meer over vakken in de strikte zin van het

  woord. Binnen een thema komen verschillende leerinhouden aan bod die een logische samenhang

  vormen. De drie basisthema’s zijn: gezondheid en ziekte, zorg en hulpverlenende relatie en

  verpleeginterventies.

  Het studieprogramma omvat theoretisch en klinisch onderwijs. Voor het klinisch onderwijs of stages

  werkt onze school samen met een groot aantal instellingen zowel in Brussel als de Brusselse rand, Oost-

  Vlaanderen en Vlaams Brabant. We streven ernaar om de stages te plannen in de omgeving van de

  woonplaats van de student, uiteraard moeten we rekening houden met de beschikbaarheid aan

  stageplaatsen. De stages hebben in het begin van de opleiding een oriënterend karakter. Naarmate je

  deelcertificaten behaalt, neemt het specifieke karakter van de stages toe.

  Infofolder verpleegkunde Sint-Guido-Instituut

  Infofolder samenwerking Odisee

  In de module toegepaste verpleegkunde mogen de studenten een keuzestage doen en biedt onze school ook buitenlandse stages aan. Ook doen onze studenten van de module toegepaste verpleegkunde aan werkplekleren, zo “ runnen “ zij volledig zelfstandig een deel van een hospitalisatieafdeling onder supervisie van de docenten. Elke afgewerkte module geeft recht op een deelcertificaat. Dit deelcertificaat is nodig om een volgende module aan te kunnen vatten. Een certificaat verkrijg je als je met succes alle modules doorlopen hebt. Het certificaat geeft recht op het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde.

   

  Troeven van deze opleiding

  • de opleiding leidt tot het Europees erkend diploma niveau 5;
  • een praktisch gerichte, modulaire opleiding op maat van de cursist;
  • mogelijkheid tot spreiding van de studies of studieverkorting bij eerder verworven competenties;
  • ruim stageaanbod met mogelijkheid om stages te doen op eigen werkvloer;
  • sterke individuele begeleiding van de cursist door de school; · traject- en taalbegeleiding;
  • mogelijkheid tot keuze van de differentiatiemodule: algemene, geriatrische of geestelijke gezondheidszorg;
  • ruime tewerkstelling- en doorgroeimogelijkheden;
  • ruime nascholingsmogelijkheden en doorgroei naar bacheloropleiding (niveau 6).

   

   

  Dagopleiding

  Deze opleiding biedt voltijds onderwijs aan.

  Het schooljaar wordt ingedeeld in afzonderlijke les- en stageperioden. Naast de theoretische en praktische training op

  school bieden de stages kansen tot het verder trainen van sociale en verpleegtechnische vaardigheden.

  De lessen vinden plaats tussen 8.35 en 16.30 uur volgens een ‘bloksysteem’, afwisselend weken les en weken stage.

  Een lesweek omvat 28 contacturen en 8 uren voor begeleiding bij de verwerking en uitdieping van de leerstof.

  Anders lopende opleiding verpleegkunde (alov)

  Het Sint-Guido-Instituut biedt de mogelijkheid om het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde te behalen aan

  iedereen die door omstandigheden de dagopleiding niet kan volgen.

  De lessen vinden plaats op één dag van 8.25 tot 16.30 uur en op drie avonden van 17.00 of 17.30 tot 21.00 uur.

  De stages worden in overleg met de student georganiseerd en kunnen deels binnen het eigen werkterrein.

  In deze opleiding staat je eigen leerproces centraal en kan je je eigen leertempo bepalen.

  Hoewel de opleiding in principe drie jaren duurt, kan je volgens noodzaak en wensen je studies spreiden over meerdere

  jaren. Voor kandidaten met ervaring in de zorg- sector kan de normale studieuur verkort worden. Door middel van

  aanvangstoetsen en instapproeven gaan we na welke kennis en vaardigheden je reeds bezit. We kunnen je dus vrijstellen

  van bepaalde modules en/ of leerstofonderdelen.

  Je kan ook een beroep doen op:

   Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidszorgen (IFG)

  Opleidingsproject tot verpleegkundige (project 600) waarbij de cursist-werknemer die geen diploma verpleegkunde

  bezit zijn loon gedurende de vorming (voor maximum 3 jaar) behoudt. Meer info: www.fe-bi.org/ifg

  Sociaal Fonds Privéziekenhuizen (SFPZ)

  Opleiding tot verpleegkundige voor werknemers uit privéziekenhuizen die tewerkstelling (minimaal halftijds) en studies

  wensen te combineren. Meer info: www.priveziekenhuizen.org

  Sociaal Fonds Rustoorden voor bejaarden en Rust- en Verzorgingstehuizen (SF ROB-RVT)

  Opleiding tot verpleegkundige voor werknemers uit privé-woonzorgcentra die tewerkstelling (minimaal halftijds) en

  studies wensen te combineren. Meer info: www.sectorouderenzorg.be

   

  Toelatingsvoorwaarden

  • Diploma/ getuigschrift van een 6de jaar ASO/ TSO/ BSO of buitenlandse equivalentie.
  • Slagen in een toelatingsproef.
  • Toelatingsproef bestaat uit:
   • motivatieproef;
   • rekenvaardigheidsproef;
   • taaltest.

   

  • Voor anderstaligen taalniveau 2.4 behaald hebben of niveau B1.

   

  Datum Uur Aard

  Woensdag 5/12/2018

  17.00-21.00u

  Info verpleegkunde

  Zaterdag 15/12/2018

  09.00-12.00u

  Info verpleegkunde

  Zaterdag 19/01/2019

  09.00-12.00u

  Info verpleegkunde

  Toelatings-en vrijstellingsproeven

  Woensdag 6/02/2019

  17.00-21.00u

  Toelatings-en vrijstellingsproeven

  Woensdag 12/06/2019

  17.00-21.00u

  Info verpleegkunde

  Zaterdag 22/06/2019

  09.00-12.00u

  Info verpleegkunde

  Toelatings-en vrijstellingsproeven

  Woensdag 28/08/2019

  17.00-21.00u

   

  Info verpleegkunde

  Toelatings-en vrijstellingsproeven

  Woensdag 04/09/2019

   17.00-21.00u  Toelatings-en vrijstellingsproeven

   

  Meer informatie

  •  Driejarige opleiding in een modulair systeem.
  •  De cursussen voor de anders lopende opleiding verpleegkunde vinden plaats
   • één dag van 08.25 tot 16.00 uur;
   • 3 avonden van 17.00 of 17.30 tot 21.00 uur (nooit op vrijdag).

   

   

  • Kom naar de infodagen!
  Woensdag 06/12/2017 van 17.00 tot 21.00 uur
  Zaterdag 66/12/2017 van 09.00 tot 12.00 uur
  Zaterdag 20/01/2017  van 09.00 tot 12.00 uur
  Woensdag 07/02/2018  van 17.00 tot 21.00 uur
  Woensdag 13/06/2018  van 17.00 tot 21.00 uur
  Zaterdag 23/06/2018 van 09.00 tot 12.00 uur
  Woensdag 29/08/2018 van 17.00 tot 21.00 uur
  Woensdag 05/09/2018  van 17.00 tot 12.00 uur

   

  • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

   

  CONCREET

  Het Sint-Guido-Instituut biedt 2 mogelijke formules aan: 

   

   

   

  Is de studie verspreid over meerdere jaren. Voor kandidaten met ervaring in de zorgsector kan de normale studieuur verkort worden. Door middel van gebeurtstoetsen en -proeven gaan we na welke kennis en vaardigheden de kandidaat riet bezit.

  Kandidaten kunnen voor financiëring beroep doen op:

  • Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidszorg (IFG) Opleidingsproject tot verpleegkundige (project 600) De student-werknemer die geen diploma heeft beh. Meer info: www.fe-bi.org/ifg
  • Sociaal Fonds Privéziekenhuizen (SFPZ) Onderzoekt verpleegkundige voor werknemers uit privéziekenhuizen en tewerkstelling (minimaal halftijds). Meer info: www.priveziekenhuizen.org
  • Sociaal Fonds Rustoorden voor bejaarden en Rust- en Verzorgingstehuizen (SF ROB-RVT) Opleiding tot verpleegkundige voor werknemers uit privé-woonzorgcentra die tewerkstelling (minimaal halftijds) en studies wensen te combinaties. Meer info: www.sectorouderenzorg.be4 vestigingen in Anderlecht

Dokter Jacobsstraat 67
TEL: 02 521 60 10
Sainte Adresseplein 12
TEL: 02 520 86 30
Itterbeekselaan 550
TEL: 02 527 05 87
   Verheydenstraat 39
TEL: 02 520 05 72
Mailadres
info@sintguido.be

 

Wat leerlingen zeggen

“Ze apprecieerde het enorm dat we zo spontaan waren en onszelf bleven. We hebben eigenlijk gedaan alsof koningin Mathilde een van ons was.”

Abdel El Ouedi
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…