All for Joomla All for Webmasters

Technisch Onderwijs

 • TSO

  Denk je soms dat technisch onderwijs enkel het aanleren van technieken inhoudt? Voor de opties in het Sint-Guido-Instituut is dit geenszins het geval! Elke aangeboden optie biedt immers een ruime waaier aan algemene vorming. De overgrote meerderheid van vakken en uren zijn identiek met deze van het algemeen onderwijs.

  Daarom bieden wij de leerlingen zowel in de tweede als in de derde graad van het TSO een keuzegedeelte aan die de algemene vorming verdiept. Tijdens het projectwerk wordt een specifiek probleem vakoverschrijdend bestudeerd. Daarenboven wordt er aandacht besteed aan het zelfstandig studeren. Dit vakoverschrijdend en zelfstandig werken is uiteraard een belangrijke vaardigheid voor het succesvol realiseren van de geïntegreerde proef.

  In het technisch onderwijs van het Sint-Guido-Instituut staat de onmiddellijke toepassing van de kennis (het concrete en niet het abstracte) voorop. De volgende studiegebieden worden aangeboden:

  Tweede graad  
    Marketing en Ondernemen
   

  Sociale - en technische wetenschappen

   

  Toerisme

   

  Bouwtechnieken

  Derde graad  
    Marketing en Ondernemen
    Communicatie en Media
   

  Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

    Bouwtechnieken

   

  Het technisch onderwijs bereidt de leerlingen effectief voor op het hoger onderwijs, desgevallend op een onmiddellijke tewerkstelling. Sommige leerlingen specialiseren zich na het beëindigen van de secundaire studies in een zevende leerjaar ‘secundair na secundair’ (Se-N-Se).

   

  • TWEEDE GRAAD

   Heb jij interesse in commerciële en financiële verrichtingen? Wil jij leren hoe je een goede boekhouding aanpakt? Schrikt administratie en werken met de computer jou niet af? Beschik je bovendien over een basiskennis Nederlands, Frans en Engels? Dan is de richting Marketing en ondernemen misschien wel wat je zoekt!

   In deze polyvalente studierichting krijgen de leerlingen een menu met als hoofdingrediënten commerciële vorming, boekhouden en informatica.

   De leerling ‘Marketing en ondernemen’ leert zich uitdrukken in de Nederlandse, Franse en Engelse taal, zowel in een beroepsgerichte als in een maatschappelijke context.

   Hij leert de meest voorkomende commerciële, financiële en diverse verrichtingen analyseren om ze nadien te boeken in een systeem van dubbel boekhouden, op manuele wijze en via een didactisch boekhoudpakket. Hij leert de documentenstroom in een bedrijf kennen om de hierbij behorende administratie af te kunnen handelen.

   Hij leert de basiswoordenschat en -technieken van het verkopen en oefent dit in via praktische opdrachten.

   De leerling leert informatica- en kantoortoepassingen gebruiken en verwerft de basis van het programmeren.

    

   Overzicht vakken

    

   Je bent sociaal en zorgzaam? Je hebt voldoende aanleg en interesse in wetenschappen en in gezondheid? Je staat met plezier in de keuken en je steekt graag de handen uit de mouwen om iets te organiseren? In de verre  toekomst droom je van een richting waarin omgaan met mensen centraal staat?  Dan is de richting sociaal-technische wetenschappen iets voor jou!

   In de studierichting sociaal-technische wetenschappen wordt de nadruk gelegd op drie pijlers, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en integrale opdrachten.

   Tijdens de lessen ‘sociale wetenschappen’ leer je over jezelf in relatie met de omgeving. Je leert omgaan met je eigen mogelijkheden binnen STW, gepast communiceren en het gedrag van anderen observeren. Je leert ook wat je rechten en plichten zijn als jongere. Kortom, je verkent via deze lessen meer over je mogelijke latere werkmogelijkheden.

   In de lessen ‘natuurwetenschappen’ (biologie, chemie en fysica) leer je door middel van observatie en experimenten de link te leggen met je eigen leefwereld. Je leert hoe je je verworven kennis kan toepassen op je eigen omgeving.

   ‘Integrale opdrachten’ is een vak waar de leerkracht niet vooraan in de klas staat terwijl de leerlingen luisteren en noteren. Je moet als leerling zelf aan de slag. Met behulp van opdrachtbrieven word je individueel of in groep uitgedaagd. De leerkracht zal je als coach begeleiden en uitleg geven aan wie dit nodig heeft.

   Integrale opdrachten wordt door een team leerkrachten gegeven, die elk gespecialiseerd zijn in hun vak: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding en expressie.

   Het gaat hier niet enkel om kennis vergaren, maar ook vaardigheden en attitudes worden geïntegreerd. De vier basiscompetenties die aan bod komen zijn: onderzoeken, organiseren, presenteren en reflecteren. In ‘integrale opdrachten werk je zelfstandig of in groep aan opdrachten. Tijdens deze lessen leer je op een wetenschappelijke manier thema’s binnen natuurwetenschappen en sociale wetenschappen onderzoeken en je gaat aan de slag met je sociale, creatieve, organisatorische en expressieve vaardigheden. Je leert activiteiten organiseren of maaltijden bereiden voor verschillende doelgroepen. Daarnaast leer je ook presenteren voor een publiek en ontdek je jouw eigen talenten en werkpunten. Je stuurt je eigen leerproces en werkt aan een bewuste studie- of beroepskeuze.

   Deze richting bereid je voor op tewerkstelling binnen verschillende sectoren. In de onderwijssector kun je studies aanvatten als: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs. In de gezondheidssector kun je bijvoorbeeld verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, biomedische laboratoriumtechnologie, logopedie en audiologie, voedings- en dieetkunde studeren en in de sociale sector behoren studies als gezinswetenschappen, orthopedagogie, sociaal werk en toegepaste psychologie tot de mogelijkheden.

    

   Overzicht vakken

   Spreekt reizen tot je verbeelding? Wil je weten hoe het er op andere plaatsen aan toe gaat? Hoe de mensen daar leven en werken? Kortom, ben je geïnteresseerd in andere werelden, andere culturen? En dus ook in andere talen? Ben je ietwat avontuurlijk aangelegd? Vind je daarom de toeristische sector boeiend? Dan is Toerisme misschien wel de juiste studierichting voor je! In de optie ‘toerisme’ houdt de leerling van hard werken in een vakantiesfeer, hij of zij reist graag en is geïnteresseerd in vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en kunst en cultuur. De leerling ‘toerisme’ is niet bang om andere talen te spreken en te schrijven en staat open voor de meningen van anderen - die misschien anders denken - en voor andere culturen. Wie voor deze optie kiest is sociaal vaardig, vertoont correcte omgangsvormen en heeft feeling voor onthaal. Daarnaast is hij/zij ook spontaan, luistervaardig en verdraagzaam in de gewone dagelijkse omgang.  De leerling kan toont belangstelling voor de administratieve verwerking van documenten en kan ordelijk, stipt en nauwkeurig werken. Tenslotte heeft een leerling ‘toerisme’ ook oog voor een verzorgd voorkomen en verzorgde kledij, beschikt hij/zij over wat commerciële feeling en stressbestendigheid.

   Na de 2de graad kan je kiezen voor de 3de graad Toerisme of Communicatie en Media. Maar je kan ook in andere afdelingen instappen, maar dan moet je wel bijwerken voor wiskunde en de handelsvakken.

   Toerisme is één van de belangrijkste economische bedrijfstakken in onze samenleving. De opleiding richt zich dan ook in de eerste plaats tot mensen die in de branche tewerkgesteld willen worden. Hierbij denken we aan reisbureaus, touroperators, luchthavens, recreatieparken, toeristische diensten van steden, hotels en dit zowel in binnen- als buitenland.

   Daarnaast is de opleiding ook een voorbereiding op een Se-n-Se-opleiding of hoger onderwijs dat op de toeristische, recreatieve en vrijetijdssector is gericht.

    

    

   Overzicht vakken

   Elke gemotiveerde leerling uit de 1ste graad, ongeacht de basisoptie, kan de studierichting ‘ bouwtechnieken’ aanvatten. Indien je in de 1ste graad de basisoptie Bouwtechnieken koos, heb je uiteraard reeds een stapje voor. Heb je echter een minimum aan technisch inzicht, bouwpraktische aanleg en voldoende motivatie dan kan je zeker en vast zonder problemen instappen!

    In deze praktijkgerichte opleiding leer je een volledig bouwproject te ontleden (materialen, constructies, uitvoeringsmethode, …), voorbereiden (uitvoeringstekeningen ( CAD), meetstaten, kostprijs, stappenplan,…) en realiseren (metselen, bekisten, dakconstructies, afwerkingen, ….).

   Bouwmaterialen, duurzaam bouwen, elektriciteit, topografie, stabiliteit, veiligheid, tekenen en schetsen, bouwmanagement, informaticavaardigheden en nog zoveel meer komen op een praktijkgerichte manier aan bod.

   Aan de hand van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties kan je je eigen bevindingen en vaststellingen bijsturen en optimaliseren.

   Overzicht vakken

  • DERDE GRAAD

   In deze polyvalente studierichting leren de leerlingen de commerciële, administratieve en logistieke aspecten van een onderneming kennen.

   In het eerste jaar van de derde graad wordt eerst een economische basiskennis opgebouwd (bbp, conjunctuur, inflatie, arbeidsmarkt) en daarna komt de marketingmix (de 4 P’s: product, prijs, plaats en promotie) uitvoerig aan bod.

   Doorheen het eerste en het tweede jaar van de derde graad komen verscheidene bedrijfseconomische aspecten aan bod: sociale, juridische en boekhoudkundige aspecten van het personeelsbeleid, werkplanning en communicatie, voorraadadministratie, fiscaliteit, internationale handel en financieel beleid. In M&O gaat het echter niet alleen om kennen, maar vooral ook om doen:

   • de boekhoudkundige kennis die in de 2° graad M&O werd verworven, wordt in de 3° graad uitgebreid en toegepast o.a. door gebruik van een professioneel boekhoudpakket,
   • in het tweede jaar runnen de leerlingen hun eigen Vlajo-mini-onderneming: aankopen en verkopen binnen en buiten de school, samenwerken, promotie maken, resultaten presenteren… om hopelijk af te sluiten met een beetje winst, maar zeker veel geleerd te hebben! De geïntegreerde proef (GIP), die TSO-leerlingen moeten afleggen, is opgebouwd rond deze mini-onderneming.
   • aan de hand van enkele bedrijfsbezoeken gaan de leerlingen kijken hoe het er in de bedrijfswereld aan toe gaat. Verder komt er ook een ondernemer voor de klas spreken en worden er diverse workshops georganiseerd.
   • de lessen bedrijfseconomie worden het ganse jaar ondersteund door ICT (Excel, Word, Access, Powerpoint en ERP).

   Naast bedrijfseconomie vormen 4 talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) de tweede pijler van de richting M&O. Onderwerpen die in de lessen bedrijfseconomie werden gezien, komen in de taallessen opnieuw aan bod.

   De optie Marketing & Ondernemen bereidt de leerlingen voor op een professionele bachelor in economische richtingen zoals marketing, accountancy & fiscaliteit, verzekeringswezen, office management, rechtspraktijk, vastgoed, … of voor andere opleidingen zoals communicatiemanagement, toegepaste informatica, toerisme- en recreatiemanagement of een lerarenopleiding. Omdat technisch onderwijs de leerlingen in staat moet stellen om desgevallend onmiddellijk aan de slag te gaan, komen ook de opstartformaliteiten en de nodige capaciteiten om zelfstandig ondernemer te worden aan bod. Indien de leerling M&O hiervoor kiest, kan hij of zij op individuele basis ook het attest bedrijfsbeheer behalen, dat een noodzakelijke voorwaarde is om als zelfstandig ondernemer te kunnen starten.

   De derde graad is zeer duidelijk commercieel geprofileerd en bereidt de leerlingen voor op een professionele bachelor in het economisch studiegebied zoals marketing, accountancy- fiscaliteit, financie- en verzekeringswezen, office management, rechtspraktijk,  vastgoed, … Daarnaast is deze studierichting ook een goede voorbereiding op andere professionele bacheloropleidingen zoals communicatiemanagement, toegepaste informatica, toerisme- en recreatiemanagement, een lerarenopleiding, … Ook Se-N-Se opleidingen als administratie vrije beroepen, commercieel webverkeer , verkoop en distributie, …. behoren tot de mogelijkheden

   Overzicht vakken

   De optie Communicatie en media van het Sint-Guido-Instituut biedt een theoretische en praktische opleiding ter voorbereiding van een PBA communicatiemanagement. Velen zullen ook kiezen voor PBA journalistiek, eventmanagement, officemanagement. Tewerkstelling kan via een bijkomende Se-n-se of HBO5 opleiding.

   De focus in deze studierichting ligt op

   • Communicatie: inter- en intrapersoonlijke communicatie, groepscommunicatie en organisatiecommunicatie
   • Economie
   • Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits
   • Moderne media/ICT
   • Actualiteit

   Onthaal / praktijkopdrachten (uniform van de school, ook ’s avonds en tijdens het weekend)

   Wij zoeken leerlingen met het volgende profiel:

   • leerlingen met spreekdurf
   • leerlingen met interesse voor de actualiteit in ruime betekenis
   •  leerlingen met een ruime interesse in ICT en modern mediagebruik

   Overzicht vakken

   Deze optie spreekt vooral jongeren aan die sociaal voelend zijn en graag met mensen omgaan. Ze is ook gericht naar jongeren die geïnteresseerd zijn in toegepaste wetenschappen, zowel van natuurwetenschappelijke als van menswetenschappelijke aard.

   Deze optie is geen beroepsopleiding maar een training van een aantal persoonsgerichte attitudes die de persoonlijkheidsvorming van de leerling ten goede komt zoals: zin voor initiatief, motivatie en inzet alsook sociale gerichtheid, assertiviteit, verantwoordelijkheid opnemen en positief omgaan met kritiek.

   Het vak psychologie en pedagogiek leert de leerlingen hoe de mens zich gedraagt en welke ontwikkelingen hij doormaakt. Ook wordt dieper ingegaan op vaardigheden, zoals het omgaan met problemen van anderen.

   Gezondheid en welzijn wordt hier niet beschouwd vanuit een enge (para)medische benadering, maar vanuit een brede maatschappelijke benadering. Het gaat hier niet om verpleegkundig handelen, noch om verzorgingstechnieken, maar wel om inzicht in wat als helend kan worden beschouwd voor elke mens. Vandaar de grote nadruk op preventie. Wel wordt aan de leerlingen op een systematische wijze geleerd zorgend te handelen, vandaar ook de aandacht voor EHBO.

   De wetenschappen zijn de onderbouw voor toegepaste vakken in het hoger onderwijs, vooral binnen het studiegebied gezondheidszorg. De leerlingen krijgen inzicht in anatomie, fysiologie, microbiologie en pathologie. Het uitgangspunt is echter de gezonde mens.

   Een belangrijk deel van het lessenrooster wordt aan stages en seminariewerk besteed. De stages hebben geen beroepsgericht karakter maar enkel een explorerende en oriënterende functie. Ze bieden de leerlingen de mogelijkheid een werkelijkheidsgetrouw beeld te vormen van een aantal beroepen op verschillende werkterreinen.

   Deze studierichting wil de leerlingen voorbereiden op hogere studies in de studiegebieden: gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk en onderwijs

   Overzicht vakken

   ....

   Overzicht vakken

   Het 7de jaar Secundair na Secundair ( Se-N-Se) Integrale Veiligheid is een schooljaar gericht op de beroepen in de veiligheidssector. Leerlingen worden er voorbereid op een opleiding aan de politieschool of bij de brandweer. Met dit diploma kan men ook verschillende beroepen in de publieke en private veiligheidssector uitoefenen (bewakingsagent, voetbalsteward, gemeenschapswacht,…).

   De opleiding combineert theoretische vakken, praktische lessen met een blik op de arbeidswereld tijdens het ‘werkplekleren’. Elke week wordt een bedrijf of organisatie waar mensen uit de veiligheidssector werken bezocht: politiezones, defensie, een winkelcentrum, een fabriek, gemeentediensten…

   PROFIEL LEERLING

   Je bent een leerling met belangstelling voor  de veiligheids- en bewakingssector. Je moet zowel zelfstandig als in team kunnen werken. Het is een voordeel als je stressbestendig bent, discipline kan tonen en communicatie op een gepaste manier kan voeren met verschillende soorten mensen, in verschillende talen. We zullen werken aan nauwgezet observeren en duidelijk rapporteren. Je zal ook heel wat wetgeving leren kennen en enkele activiteiten van de publieke en private bewakingssector van dichtbij bekijken.

   • Onderdaan zijn van, en hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie;
   • In het bezit zijn van het diploma secundair onderwijs;
   • Een attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen;
   • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) kunnen voorleggen.

   Er volgt een intakedag met conditieproef, teamoefening, schrijftest en motivatiegesprek. Op het einde van deze dag wordt een toelatingsklassenraad gehouden en bij positief resultaat wordt de inschrijving definitief. Deze intakedag vindt plaats begin juli of eind augustus, afhankelijk van de datum van aanmelding.

   Wie het jaar goed afrondt, behaalt volgende attesten:

   • Een algemeen bekwaamheidsattest van bewakingsagent (waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in de private bewakingssector);
   • Een attest  voetbalsteward en divisiechef;
   • Een attest van bedrijfseerstehulpverlener (EHBO);
   • Een certificaat brandwacht;
   • Een certificaat ploeglid eerste interventie;

   Leerlingen worden ook voorbereid op de politieschool. Tijdens het schooljaar kunnen ze deelnemen aan het functioneel parcours (=fysische test) en aan de cognitieve vaardigheidstesten. Wie slaagt voor  het 7de jaar Se-N-Se Integrale Veiligheid krijgt automatisch een vrijstelling van de cognitieve vaardigheidstesten.

   Overzicht vakken

    

    

  • Se-N-Se jaar

   Het 7de jaar Secundair na Secundair ( Se-N-Se) Integrale Veiligheid is een schooljaar gericht op de beroepen in de veiligheidssector. Leerlingen worden er voorbereid op een opleiding aan de politieschool of bij de brandweer. Met dit diploma kan men ook verschillende beroepen in de publieke en private veiligheidssector uitoefenen (bewakingsagent, voetbalsteward, gemeenschapswacht,…).

   De opleiding combineert theoretische vakken, praktische lessen met een blik op de arbeidswereld tijdens het ‘werkplekleren’. Elke week wordt een bedrijf of organisatie waar mensen uit de veiligheidssector werken bezocht: politiezones, defensie, een winkelcentrum, een fabriek, gemeentediensten…

   PROFIEL LEERLING

   Je bent een leerling met belangstelling voor  de veiligheids- en bewakingssector. Je moet zowel zelfstandig als in team kunnen werken. Het is een voordeel als je stressbestendig bent, discipline kan tonen en communicatie op een gepaste manier kan voeren met verschillende soorten mensen, in verschillende talen. We zullen werken aan nauwgezet observeren en duidelijk rapporteren. Je zal ook heel wat wetgeving leren kennen en enkele activiteiten van de publieke en private bewakingssector van dichtbij bekijken.

   • Onderdaan zijn van, en hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie;
   • In het bezit zijn van het diploma secundair onderwijs;
   • Een attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen;
   • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) kunnen voorleggen.

   Er volgt een intakedag met conditieproef, teamoefening, schrijftest en motivatiegesprek. Op het einde van deze dag wordt een toelatingsklassenraad gehouden en bij positief resultaat wordt de inschrijving definitief. Deze intakedag vindt plaats begin juli of eind augustus, afhankelijk van de datum van aanmelding.

   Wie het jaar goed afrondt, behaalt volgende attesten:

   • Een algemeen bekwaamheidsattest van bewakingsagent (waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in de private bewakingssector);
   • Een attest  voetbalsteward en divisiechef;
   • Een attest van bedrijfseerstehulpverlener (EHBO);
   • Een certificaat brandwacht;
   • Een certificaat ploeglid eerste interventie;

   Leerlingen worden ook voorbereid op de politieschool. Tijdens het schooljaar kunnen ze deelnemen aan het functioneel parcours (=fysische test) en aan de cognitieve vaardigheidstesten. Wie slaagt voor  het 7de jaar Se-N-Se Integrale Veiligheid krijgt automatisch een vrijstelling van de cognitieve vaardigheidstesten.

   Overzicht vakken

    

1ste graad Algemeen Secundair Onderwijs Beroepsonderwijs

 

 

 

4 vestigingen in Anderlecht

Dokter Jacobsstraat 67
TEL: 02 521 60 10
Sainte Adresseplein 12
TEL: 02 520 86 30
Ninoofsesteenweg 369
TEL: 0491 71 57 41
   Verheydenstraat 39
TEL: 02 520 05 72
Mailadres
info@sintguido.be
  Ondernemingsnummer
0478.379.452
  R.P.R.
Brussel - Nederlandstalig

partnerschool VZW Sint-Goedele Brussel

Wat leerlingen zeggen

“Ze apprecieerde het enorm dat we zo spontaan waren en onszelf bleven. We hebben eigenlijk gedaan alsof koningin Mathilde een van ons was.”

Abdel El Ouedi

diversiteitslabel


We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…