All for Joomla All for Webmasters

Beroepsonderwijs

 • BSO

  In het beroepssecundair onderwijs ligt het accent meer op de praktijk  dan op de theorie.  De leerlingen gaan zélf aan de slag en krijgen zo ervaring in het beroep. Het beroepssecundair onderwijs bereidt de leerlingen voor op de uitoefening van een beroep. Sommige leerlingen volgen, na het behalen van het diploma van secundair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs.
  • TWEEDE GRAAD

   In de 2de graad ‘Office and retail’ maken de leerlingen kennis met kantoor en verkoop of ook met administratie en retail. Omdat klantgericht werken, goede communicatieve vaardigheden, een basiskennis over de goederen- en documentenstroom en ICT-vaardigheden belangrijke competenties zijn voor zowel een administratief medewerker als een verkoopmedewerker, ligt hier vooral de nadruk op.

   Tijdens deze opleiding leren de leerlingen bezoekers en klanten onthalen, telefoneren, post verwerken, blind typen, documenten ingeven, mails behandelen, … Ze leren ook documenten verwerken in een didactisch boekhoudpakket. Het taalgebruik krijgt ook heel wat aandacht. Zowel in het Nederlands, Frans als Engels komen luisteren, spreken, lezen en schrijven aan bod. Binnen deze algemene communicatieve vaardigheden krijgen zakelijke gesprekken en telefoongesprekken extra aandacht.

   PROFIEL LEERLING

   Heb je zin voor verantwoordelijkheid? Kan je nauwgezet en ordelijk werken? Ben je klantvriendelijk? Hou je er van om in een team te werken? Wil je graag meer ICT-vaardigheden verwerven? Wil je weten hoe een kantoor functioneert? Dan is de richting “Office en Retail” echt iets voor jou.

    

   Deze studierichting bereidt de leerlingen voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. De nadruk ligt er vooral op de praktijk. In de opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod.

   De leerlingen worden getraind in het observeren en rapporteren en in het samenwerken met andere verzorgenden. Ze leren over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Tijdens stages maken ze kennis met hun toekomstige werksituatie.

   ! Voor studierichtingen waarin leerlingen rechtstreeks in contact komen met voeding moeten ze een medisch attest hebben waaruit blijkt dat ze medisch geschikt zijn om met voedingswaren te werken !

   PROFIEL LEERLING

   Ben je graag met allerlei mensen bezig?  Heb je een open, sociaal karakter? Hou je er van om mensen te verzorgen? Ben je niet bang om de handen uit de mouwen te steken? Ben je nauwkeurig en ordelijk? Misschien is de optie “Verzorging – voeding” dan wel iets voor jou.

   Tijdens deze opleiding maken de leerlingen kennis met verschillende bouwmaterialen en technieken. Ze bestuderen verschillende constructies, leren plannen lezen en ruwbouwopdrachten voorbereiden en uitvoeren. Veel aandacht gaat er naar de schoolwerkplaats en stages waar ze leren spouwmuren, gevels en muuropeningen metselen, beton storten en ontkisten. Toegepaste elektriciteit en mechanica leren ze voor zover deze voor hen belangrijk kunnen zijn op de werf. Er staan weinig algemene vakken op het programma. Deze leerlingen steken vooral de handen uit de mouwen.

   PROFIEL LEERLING

   Ben je graag met je handen bezig? Niet bang om hard te werken? Kan je methodisch en zorgvuldig werken? Ben je een teamspeler? Heb je een goede lichamelijke conditie? Dan is de richting “Bouw” zeker iets voor jou.

    

   Leerlingen leren in deze praktijkgerichte opleiding gebouwen af te werken en te verfraaien. Ze leren technieken aan om oude verflagen te verwijderen, muren te ontstoffen, gevels en interieurs te schilderen, behangen en stofferen. Borstel, rol of spuitpistool leren ze vlot hanteren. Tapijt, kurk, vinyl of linoleum… hebben geen geheimen meer voor hen. Onder begeleiding leren ze opdrachten begrijpen en volgens de regels van de kunst uitvoeren en afwerken. Ze oefenen in de praktijklessen niet alleen de verschillende technieken in, maar gebruiken ook hun creativiteit.

   PROFIEL LEERLING

   Ben je creatief? Ben je graag met je handen bezig? Heb je oog voor detail? Kan je zorgvuldig en methodisch werken? Ben je een doorzetter? Heb je geen verf- of stofallergieën? Kies dan voor de richting 'Schilderwerken en Decoratie'.

  • DERDE GRAAD

   Office met specialisatie 'Business Support'

   Deze richting bouwt verder op de  leerstof die in de 2de graad “Office en Retail” werd aangeleerd. In de 3de graad “Office” worden de competenties van een administratief medewerker verder uitgebouwd. De leerlingen moeten zelfstandig vaardigheden en competenties aanleren. Deze werkwijze zal hem voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. De praktijkoefeningen zijn ingewikkelder dan in de 2de  graad en worden aangevuld met stages binnen administratieve afdelingen van bedrijven en met bedrijfsbezoeken en lezingen van gastsprekers.

   Naast de competenties van een administratief medewerker, dient de leerling bijkomend te kiezen tussen de keuzemodules ‘logistiek medewerker’ of ‘verkoopmedewerker’. In deze modules wordt ingegaan op de specifieke vereisten van de beide profielen. De competenties worden ingeoefend in de school door praktijkoefeningen maar ook door werkplekleren en stages.

   Na het 2de jaar van de 3de graad, verkrijgen de leerlingen een studiegetuigschrift en zijn ze klaar voor de arbeidsmarkt.

   PROFIEL LEERLING

   Werk je graag in een kantooromgeving? Kan je zelfstandig werken? Ben je methodisch en zorgvuldig? Beschik je over de nodige ICT-vaardigheden? Ben je klantvriendelijk? Werk je graag in teamverband? Dan is de richting “Office” vast iets voor jou.

   Specialisatiejaar 'Bussiness Support'

   In het specialisatiejaar ‘Bussiness Support’ (kantooradministratie en gegevensbeheer) wordt voortgebouwd op de kennis die verworven werd in de 3e graad ‘kantoor’. De leerlingen leren werken binnen de verschillende afdelingen van een bedrijf met ERP-software maar ook e-commerce heeft geen geheimen meer voor hen. Het klantgericht handelen en communicatief vlot omgaan met klanten en leveranciers in het Nederlands, Frans en Engels bereiden de leerlingen voor op hun toekomstige job. Al deze competenties leren ze niet enkel op school, maar ook via stage in bedrijven. Het diploma secundair onderwijs wordt uiteindelijk hun beloning. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs.

   Verzorging met specialisatiejaar 'Kinderzorg' of 'Thuis- en Bejaardenhulp/Zorgkundige'

   In deze optie leren de leerlingen het gedrag van kinderen en bejaarden beter begrijpen door inzicht te verwerven in de fysieke, psychische en sociale ontwikkeling. Ze leren op een deskundige manier omgaan met kinderen en bejaarden. Ook de EHBO en gezondheidsvoorlichting komen aan bod, zowel in theorie als in de praktijk.

   De leerlingen lopen vooral stage in kinderdagverblijven en rust- en verzorgingstehuizen. In het zesde jaar is er ook een stage in de thuiszorg. Tijdens de stages worden de kennis, vaardigheden en attitudes die op school geleerd werden, toegepast in concrete praktijksituaties. Periodes met alleen les worden afgewisseld met stageperiodes.

   Na het 2de jaar van de 3de graad, verkrijgen de leerlingen een studiegetuigschrift en zijn ze klaar voor de arbeidsmarkt.

   ! Voor studierichtingen waarin leerlingen rechtstreeks in contact komen met voeding moeten ze een medisch attest hebben waaruit blijkt dat ze medisch geschikt zijn om met voedingswaren te werken !

   PROFIEL LEERLING

   Ben je een zorgzaam persoon? Hou je er van om met mensen te werken? Ben je geduldig? Hou je van afwisseling? Ben je sociaal, communicatief en creatief? De optie 'Verzorging' is dan vast iets voor jou.

   Specialisatiejaar Kinderzorg

   De opleiding Kinderzorg is een éénjarige voltijdse  praktijkgerichte opleiding waarin lessen en stages elkaar afwisselen. Via de drie vakgebieden ‘pedagogische vaardigheden’, ‘verzorgende vaardigheden’ en ‘indirecte zorg’ worden leerlingen voorbereid op een tewerkstelling binnen de kinderopvang. Via stages in kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang en in kleuterscholen worden de nodige vaardigheden en competenties bijgebracht.

   Daar waar vroeger het accent in deze opleiding voornamelijk lag op het bijbrengen van de nodige verzorgende vaardigheden, is de pedagogische begeleiding binnen de kinderopvang steeds belangrijker geworden. De kindbegeleider is een professionele kracht die kinderen niet alleen verzorgt, maar die hen ook begeleidt in hun ontwikkeling en een bijdrage levert aan hun opvoeding.

   Na dit specialisatiejaar verkrijgen de leerlingen het diploma van het secundair onderwijs en kunnen zo hun kansen op tewerkstelling aanzienlijk verhogen. Het behalen van het diploma ‘kinderzorg’ is een vereiste om als kinderbegeleider tewerkgesteld te kunnen worden in initiatieven voor kinderopvang erkend door Kind en Gezin.

   Specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg/ Zorgkundige

   De opleiding Thuis- en Bejaardenzorg is een éénjarige voltijdse  praktijkgerichte opleiding waarin lessen en stages elkaar afwisselen. De nadruk ligt op vaardigheden die een leerling nodig heeft om als professionele zorgverlener de thuiszorg op zich te nemen. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan deze ruime waaier van vaardigheden. Via stages in bejaardentehuizen en thuiszorg worden de nodige vaardigheden en competenties bijgebracht.

   De optie 'Organisatiehulp' is een polyvalente opleiding. Tijdens de lessen ‘voedingsdienst’ leren de leerlingen vaardigheden die je als medewerker in een grootkeuken, in de keuken van een kinderdagverblijf of een verzorgingsinstelling kan gebruiken. In de lessen ‘logistieke dienst’ leren ze over de ondersteuning van het verpleegkundig en verzorgend team in een verzorgingsinstelling of ziekenhuis en over de ondersteuning van administratieve taken. In de lessen ‘onderhoudsdienst’ komt professioneel schoonmaken en het onderhouden van de werkplaats aan bod. Veel aandacht gaat ook naar het verwerven en trainen van omgangsvormen zoals beleefdheid, assertiviteit, zelfkennis, stiptheid, beroepsgeheim, het voeren van gesprekken, leren luisteren.

   Naast al deze lessen op school vormen stages een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject. De leerlingen lopen stage als logistiek medewerker in een rust- en verzorgingstehuis, ziekenhuis, grootkeuken of hotel. Tijdens deze stage leren ze  de verworven kennis in de klas uitvoeren op het werkveld.

   Na het 2de jaar van de 3de graad, verkrijgen de leerlingen een studiegetuigschrift en zijn ze klaar voor de arbeidsmarkt. Een job in de logistiek of in een onderhouds- of voedingsdienst behoren tot de mogelijkheden.

   PROFIEL LEERLING

   Je bent vlot in omgang en je kunt goed met mensen omgaan? Je steekt graag de handen uit de mouwen en vooral achter de schermen kan je jouw taken in goede banen leiden? Je wil later werken in de logistiek of in een onderhouds- of voedingsdienst? Misschien is OH dan wel de richting die je zoekt!

   Deze studierichting heeft tot doel de leerling op te leiden tot een veelzijdig bouwvakman of –vrouw. Hij leert plannen lezen, kostprijs berekenen, verschillende afwerkingstechnieken, tegelzetten, bepleisteren, chappen, betontrappen, terrassen en nog zoveel meer. Er zijn weinig algemene vakken. In de praktijklessen en stages worden alle technieken geoefend en leert hij het werk veilig organiseren.

   Leerlingen uit de tweede graad Bouw hebben de ideale bagage om te starten in deze richting. De overstap maken uit een andere richting is uiteraard mogelijk indien men over de nodige interesse en vaardigheden beschikt.

   Na het doorlopen van de derde graad krijgt de leerling een studiegetuigschrift en is hij klaar om aan de slag te gaan als polyvalent bouwvakker. Voor wie nog een stapje verder wil gaan, geeft een zevende specialisatiejaar zeker een belangrijke meerwaarde aan de opleiding.

   PROFIEL LEERLING

   Zoek je een opleiding met veel afwisseling? Ben je graag met je handen bezig? Ben je niet bang om hard te werken? Kan je zorgvuldig en methodisch te werk gaan? Werk je graag in teamverband? Dan is de opleiding 'Ruwbouwafwerking' vast iets voor jou.

   In deze praktijkgerichte opleiding leren de leerlingen nieuwbouw en bestaande gebouwen afwerken en verfraaien. Ze leren oude verflagen verwijderen, wand- en vloerbekleding aanbrengen, glas plaatsen, behangen, garneren en stofferen.  Ze oefenen op het aanbrengen van hout- en marmerimitatie, op het patineren… De leerlingen worden getraind in het milieubewust omgaan met materialen en leren rekening houden met het kostenplaatje. Tijdens de veelvuldige stages en praktijklessen perfectioneren ze zich verder in de verschillende technieken en ontwikkelen ze ook een 'oog voor detail'.

   Leerlingen uit de 2de graad ”Schilderwerk en Decoratie” hebben de ideale bagage om te starten in deze richting. De overstap maken uit een andere richting is uiteraard mogelijk indien men over de nodige interesse en vaardigheden beschikt.

   Na het doorlopen van de derde graad krijgt de leerling een studiegetuigschrift en is hij klaar om aan de slag te gaan als polyvalent schilder/decorateur. Voor wie nog een stapje verder wil gaan, geeft een zevende specialisatiejaar zeker een belangrijke meerwaarde aan de opleiding.

   PROFIEL LEERLING

   Ben je artistiek, creatief en graag met je handen bezig? Heb je oog voor detail? Kan je zorgvuldig en methodisch werken? Ben je een doorzetter? Dan is de optie 'Schilderwerk en Decoratie' echt iets voor jou.

  • SPECIALISATIEJAAR

   Specialisatiejaar 'Bussiness Support' (na 3e graad Office)

   In het specialisatiejaar ‘Bussiness Support’ (kantooradministratie en gegevensbeheer) wordt voortgebouwd op de kennis die verworven werd in de 3e graad ‘kantoor’. De leerlingen leren werken binnen de verschillende afdelingen van een bedrijf met ERP-software maar ook e-commerce heeft geen geheimen meer voor hen. Het klantgericht handelen en communicatief vlot omgaan met klanten en leveranciers in het Nederlands, Frans en Engels bereiden de leerlingen voor op hun toekomstige job. Al deze competenties leren ze niet enkel op school, maar ook via stage in bedrijven. Het diploma secundair onderwijs wordt uiteindelijk hun beloning. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs.

    

   Specialisatiejaar Kinderzorg (na 3e graad Verzorging)

   De opleiding Kinderzorg is een éénjarige voltijdse  praktijkgerichte opleiding waarin lessen en stages elkaar afwisselen. Via de drie vakgebieden ‘pedagogische vaardigheden’, ‘verzorgende vaardigheden’ en ‘indirecte zorg’ worden leerlingen voorbereid op een tewerkstelling binnen de kinderopvang. Via stages in kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang en in kleuterscholen worden de nodige vaardigheden en competenties bijgebracht.

   Daar waar vroeger het accent in deze opleiding voornamelijk lag op het bijbrengen van de nodige verzorgende vaardigheden, is de pedagogische begeleiding binnen de kinderopvang steeds belangrijker geworden. De kindbegeleider is een professionele kracht die kinderen niet alleen verzorgt, maar die hen ook begeleidt in hun ontwikkeling en een bijdrage levert aan hun opvoeding.

   Na dit specialisatiejaar verkrijgen de leerlingen het diploma van het secundair onderwijs en kunnen zo hun kansen op tewerkstelling aanzienlijk verhogen. Het behalen van het diploma ‘kinderzorg’ is een vereiste om als kinderbegeleider tewerkgesteld te kunnen worden in initiatieven voor kinderopvang erkend door Kind en Gezin.

    

   Specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg - Zorgkundige (na 3e graad Verzorging)

   De opleiding Thuis- en Bejaardenzorg is een éénjarige voltijdse  praktijkgerichte opleiding waarin lessen en stages elkaar afwisselen. De nadruk ligt op vaardigheden die een leerling nodig heeft om als professionele zorgverlener de thuiszorg op zich te nemen. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan deze ruime waaier van vaardigheden. Via stages in bejaardentehuizen en thuiszorg worden de nodige vaardigheden en competenties bijgebracht.

    

 1ste graad Algemeen Secundair Onderwijs Technisch Onderwijs

 

4 vestigingen in Anderlecht

Dokter Jacobsstraat 67
TEL: 02 521 60 10
Sainte Adresseplein 12
TEL: 02 520 86 30
Itterbeekselaan 550
TEL: 02 527 05 87
   Verheydenstraat 39
TEL: 02 520 05 72

Wat leerlingen zeggen

“Ze apprecieerde het enorm dat we zo spontaan waren en onszelf bleven. We hebben eigenlijk gedaan alsof koningin Mathilde een van ons was.”

Abdel El Ouedi
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…