All for Joomla All for Webmasters

Beroepsonderwijs

 • BSO

  In het beroepssecundair onderwijs ligt het accent meer op de praktijk  dan op de theorie.  De leerlingen gaan zélf aan de slag en krijgen zo ervaring in het beroep. Het beroepssecundair onderwijs bereidt de leerlingen voor op de uitoefening van een beroep. Sommige leerlingen volgen, na het behalen van het diploma van secundair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs.

  Tweede graad  
   

  Office en Retail

   

  Verzorging – voeding

   

  Bouw

   

  Schilderwerk en Decoratie

  Derde graad  
    Office
   

  Verzorging

    Organisatiehulp
    Ruwbouwafwerking
    Schilderwerk en Decoratie

  • TWEEDE GRAAD

   In de 2de graad ‘Office and retail’ maak je kennis met kantoor en verkoop of ook administratie en retail. Omdat klantgericht werken, goede communicatieve vaardigheden, een basiskennis over de goederen- en documentenstroom en ICT-vaardigheden belangrijke competenties zijn voor zowel een administratief medewerker als een verkoopmedewerker, zal ook hier de nadruk op liggen. Daarnaast krijg je ook een inleiding logistiek.

   Onder begeleiding leer je de taken verkennen van een administratief medewerker en een retailmedewerker en dit aan de hand van competenties. Tijdens deze opleiding leer je bezoekers en klanten onthalen, telefoneren, post verwerken, blind typen, documenten ingeven en bewerken, mails behandelen, omgaan met handelsdocumenten, de goederen- en documentenstroom in kaart brengen. Je leert ook de dubbele boekhouding kennen en toepassen, commerciële en financiële documenten verwerken in een didactisch boekhoudpakket, de goederen- en documentenstroom toelichten, de hulpmiddelen om goederen op te slaan toelichten, goederen verkoopklaar maken voor presentatie in een didactische leerwinkel of op een externe werkplek, een verkoopgesprek observeren en je leert eenvoudige inpaktechnieken hanteren.

   Behalve deze leerinhouden zijn ook de juiste attitudes belangrijk. Zo zal in praktijklessen aandacht besteed worden aan een klantgerichte houding, werken in teamverband, zelfstandig en geconcentreerd werken, verantwoordelijkheid opnemen, zin voor orde en nauwkeurigheid en flexibiliteit.

   Het taalgebruik krijgt heel wat aandacht in praktijksituaties. Zowel in het Nederlands, Frans als Engels komen luisteren, spreken, lezen en schrijven aan bod. Binnen deze algemene communicatieve vaardigheden krijgen zakelijke gesprekken en telefoongesprekken extra aandacht.

   In de tweede graad kantoor en verkoop zijn de leerinhouden gelijk. Ze vormen de overgang naar de doorgedreven beroepsgeoriënteerde opleiding in de 3de graad

   Overzicht vakken

    

   Deze studierichting bereidt de leerlingen voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. De nadruk ligt er vooral op de praktijk.  In de opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod.

   De leerlingen worden getrained in het observeren en rapporteren en in het samenwerken met andere verzorgenden.  Ze leren over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Tijdens stages in de derde graad maken ze kennis met hun toekomstige werksituatie

   Tijdens deze opleiding maken de leerlingen kennis met de verschillende bouwmaterialen en technieken. Ze bestuderen verschillende constructies, leren plannen lezen en ruwbouwopdrachten voorbereiden en uitvoeren. Veel aandacht gaat naar het aanleren van vaardigheden: spouwmuren, gevels en muuropeningen metselen, beton storten en ontkisten. Toegepaste elektriciteit en mechanica leren ze in functie van het werk op de werf.

   Ben je graag met je handen bezig? Ben je niet bang om hard te werken? Kan je methodisch en zorgvuldig werken? Ben je een teamspeler? Heb je een goede lichamelijke conditie? Dan is de richting ‘Bouw’ zeker iets voor jou!

   Overzicht vakken

    

   Leerlingen leren in deze praktijkgerichte opleiding gebouwen af te werken en te verfraaien. Ze leren technieken aan om oude verflagen te verwijderen, muren te ontstoffen, gevels en interieurs te schilderen, behangen en stofferen. Borstel, rol of spuitpistool leren ze vlot hanteren. Tapijt, kurk, vinyl of linoleum… hebben geen geheimen meer voor hen. Onder begeleiding leren ze opdrachten begrijpen en volgens de regels van de kunst uitvoeren en afwerken. Ze oefenen in de praktijklessen niet alleen de verschillende technieken in, maar gebruiken ook hun creativiteit.

   Overzicht vakken

  • DERDE GRAAD

   Office met specialisatie 'Business Support'

   In de derde graad ‘Office’ worden de competenties van een administratief medewerker verder uitgebouwd. Het verschil met het 3e en het 4e jaar is dat de leerlingen zelfstandig vaardigheden en competenties dient aan te leren. Deze werkwijze zal hem voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. De praktijkoefeningen zullen ook ingewikkelder zijn dan in de 2de  graad en ze zullen aangevuld worden met stages binnen administratieve afdelingen van bedrijven en met bedrijfsbezoeken en lezingen van gastsprekers.

   Naast de competenties van een administratief medewerker, dient de leerling bijkomend te kiezen tussen de keuzemodules ‘logistiek medewerker’ of ‘verkoopmedewerker’. In deze modules wordt ingegaan op de specifieke vereisten van de beide profielen. De competenties worden ingeoefend in de school door praktijkoefeningen maar ook door werkplekleren en stages.

   De talen Nederlands, Frans en Engels blijven belangrijk, zowel gesproken als geschreven

   Overzicht vakken

   Specialisatiejaar 'Bussiness Support'

   In het specialisatiejaar ‘Bussiness Support’ (kantooradministratie en gegevensbeheer) wordt voortgebouwd op de kennis die verworven werd in de 3e graad ‘kantoor’.

   Het klantgericht handelen en communicatief vlot omgaan met klanten en leveranciers in het Nederlands, Frans en Engels bereiden je voor op je toekomstige job.

   Je leert werken binnen de verschillende afdelingen van een bedrijf met ERP-software maar ook e-commerce heeft geen geheimen meer voor jou na deze opleiding.

   Alle competenties leer je niet enkel op school, maar ook via stage in bedrijven.

    

   Je kan je verder ontwikkelen tot een commercieel bediende of administratief bediende. Het diploma secundair onderwijs wordt uiteindelijk je beloning

   Verzorging met specialisatiejaar 'Kinderzorg' of 'Thuis- en Bejaardenhulp/Zorgkundige'

   De opleiding ‘verzorging’ vertrekt vanuit een holistische, dynamische en emancipatorische mensvisie.

   In de cluster ‘pedagogisch handelen’ leren de leerlingen het gedrag van kinderen en bejaarden beter begrijpen door inzicht te verwerven in de fysieke, psychische en sociale ontwikkeling. Ze leren ook op een deskundige manier omgaan met kinderen en bejaarden.

   In ‘animatieactiviteiten’ leren de leerlingen activiteiten begeleiden, aangepast aan de leefwereld en de mogelijkheden van de zorgvragers.

   De leerlingen worden vaardig in de zorg voor de woonomgeving, het textiel en de voeding van de zorgvrager in het vak ‘indirecte zorg’. Ze leren er ook een huiselijke sfeer scheppen. Zo kunnen ze de levenskwaliteit van de zorgvrager verhogen.

   In verzorging leert de leerling ook de basisbehoeften van de hulpvragers kennen: rust en slaap, hygiëne, voeding, veilig gebruik van geneesmiddelen en preventie van ziekten. Ook de EHBO en gezondheidsvoorlichting komen aan bod, zowel in theorie als in de praktijk.

   De leerlingen lopen vooral stage in kinderdagverblijven en rust- en verzorgingstehuizen. In het zesde jaar is er ook een stage in de thuiszorg. Tijdens de stages worden de kennis, vaardigheden en attitudes die op school geleerd werden, toegepast in concrete praktijksituaties. Periodes met alleen les worden afgewisseld met stageperiodes.

   Deze opleiding bereidt de leerlingen voor op een professionele loopbaan in de verzorgingssector: de kinder-, bejaarden- en thuiszorg. Na het tweede leerjaar van de derde graad hebben de leerlingen de mogelijkheid om via de specialisatiejaren “kinderzorg” of “thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige” het diploma van het secundair onderwijs te behalen en zo hun kansen op tewerkstelling aanzienlijk te verhogen. Ze kunnen echter ook opteren voor een hogere beroepsopleiding voor verpleegkunde in de vierde graad.

   Overzicht vakken

   Specialisatiejaar Kinderzorg

   De kinderopvang staat voor enkele belangrijke maatschappelijke uitdagingen: de nood aan flexibele opvang neemt toe, er is een groeiende diversiteit in onze samenleving waarop de kinderopvang een positief antwoord moet kunnen bieden, de kinderopvang moet initiatieven nemen op het vlak van kinder- en ouderparticipatie, ecologisch werken wordt steeds belangrijker, enz. Toekomstige kinderbegeleiders moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan. De vraag naar goed geschoolde kinderbegeleiders neemt bijgevolg steeds meer toe.

   Daar waar vroeger het accent in deze opleiding voornamelijk lag op het bijbrengen van de nodige verzorgende vaardigheden, merken we dat pedagogische begeleiding binnen de kinderopvang steeds belangrijker wordt. De kindbegeleider is een professionele kracht die kinderen niet alleen verzorgt, maar die hen ook begeleidt in hun ontwikkeling en een bijdrage levert aan hun opvoeding.

   De opleiding Kinderzorg is een éénjarige voltijdse  praktijkgerichte opleiding waarin lessen en stages elkaar afwisselen. Via de drie vakgebieden ‘pedagogische vaardigheden’, ‘verzorgende vaardigheden’ en ‘indirecte zorg’ worden leerlingen voorbereid op een tewerkstelling binnen de kinderopvang. Via stages in kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang en in kleuterscholen worden de nodige vaardigheden en competenties bijgebracht. 

   Het behalen van het diploma ‘kinderzorg’ is een vereiste om als kinderbegeleider tewerkgesteld te kunnen worden in initiatieven voor kinderopvang erkend door Kind en Gezin

   Specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg/ Zorgkundige

   Dit specialisatiejaar speelt in op de toenemende vraag naar hulpverleningin de bejaardensector. In de rusthuizen worden de bewoners immers sterk zorgbehoevend.

   Anderzijds neemt ook de thuiszorg toe. De verzorger vormt een belangrijke schakel in de hulpverlening binnen de thuisgezondheidszorg.

   In dit specialisatiejaar krijgen de leerlingen een beroepsopleiding om als professionele zorgverlener tewerkgesteld te worden in alle sectoren van de gezondheidszorg. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan deze ruime waaier aan vaardigheden. Via de stages in geriatrische zorgsettings, ziekenhuizen, thuisverpleging en thuiszorg worden de nodige vaardigheden en competenties bijgebracht

      

    

    

   Je bent vlot in omgang en je kunt goed met mensen omgaan? Je steekt graag de handen uit de mouwen en vooral achter de schermen kan je jouw taken in goede banen leiden? Je wil later werken in de logistiek of in een onderhouds- of voedingsdienst? Misschien is OH dan wel de richting die je zoekt!

   Tijdens de lessen ‘voedingsdienst’ leer je vaardigheden die je als medewerker in een grootkeuken, in de keuken van een kinderdagverblijf of een verzorgingsinstelling kan gebruiken. Je leert er over de voorbereiding, bereiding en presentatie van gerechten. Je leert voedselveilig werken en handelen vanuit een visie op evenwichtige voeding. Je leert voor het maaltijdgebeuren zorgen en ook de nazorg in een keuken komt aan bod.

   In de lessen ‘logistieke dienst’ verwerf je vaardigheden die je als logistiek medewerker in een verzorgingsinstelling  of ziekenhuis moet beheersen. Je leert er over de ondersteuning van het verpleegkundig en verzorgend team in een verzorgingsinstelling of ziekenhuis en over de ondersteuning van administratieve taken. Daarnaast leer je ook over het vervoer van patiënten of bewoners.

   Tijdens de lessen ‘sociale activiteit’ verwerf je communicatieve vaardigheden die je nodig hebt in je contacten met je zorgvragers. Je leert omgaan met klanten, bewoners en collega’s, samenwerken in groep en in team werken.

   In de lessen ‘onderhoudsdienst’ leer je over professioneel schoonmaken en over het onderhouden van je werkplaats. Dit houdt in dat je leert werken met professionele onderhoudstoestellen, dat je kennis maakt met verschillende onderhoudsproducten en dat je leert over het onderhoud van linnen.

   Naast al deze lessen op school vormen stages een belangrijk onderdeel van je opleidingstraject. Je loopt stage als logistiek medewerker in een rust- en verzorgingstehuis, ziekenhuis, grootkeuken of hotel.Tijdens de stage leer je de verworven kennis in de klas uitvoeren op het werkveld.

   Een job in de logistiek of in een onderhouds- of voedingsdienst behoren tot de mogelijkheden

   Overzicht vakken

                         

    

    

   Leerlingen uit de tweede graad Bouw (BSO) hebben de ideale bagage om te starten in deze richting. De overstap maken uit een andere richting is uiteraard mogelijk indien je over de nodige interesse en vaardigheden beschikt.

    

   Deze studierichting heeft tot doel de leerling op te leiden tot een veelzijdig bouwvakman of –vrouw. Hij leert plannen lezen, kostprijs berekenen, verschillende afwerkingstechnieken, tegelzetten, bepleisteren, chappen, betontrappen, terrassen en nog zoveel meer. Er zijn weinig algemene vakken. In de praktijklessen en stages worden alle technieken geoefend en leert hij het werk veilig organiseren.

    

   Na het doorlopen van de derde graad is de leerling klaar om aan de slag te gaan als polyvalent bouwvakker. Voor wie nog een stapje verder wil gaan, geeft een zevende specialisatiejaar zeker een belangrijke meerwaarde aan de opleiding.

   Overzicht vakken

    

   In deze praktijkgerichte opleiding leren de leerlingen nieuwbouw en bestaande gebouwen afwerken en verfraaien. Ze leren oude verflagen verwijderen, wand- en vloerbekleding aanbrengen, glas plaatsen, behangen, garneren en stofferen. Ze oefenen op het aanbrengen van hout- en marmerimitatie, op het patineren… De leerlingen worden getraind in het milieubewust omgaan met materialen en leren rekening houden met het kostenplaatje. Tijdens de veelvuldige stages in de derde graad en de praktijklessen perfectioneren ze zich verder in de verschillende technieken en ontwikkelen ze ‘ oog voor detail’.

   Na het doorlopen van de derde graad krijgt de leerling een studiegetuigschrift en is hij klaar om aan de slag te gaan als polyvalent schilder/decorateur. Voor wie nog een stapje verder wil gaan, geeft een zevende specialisatiejaar zeker een belangrijke meerwaarde aan de opleiding.

   Ben je artistiek, creatief en graag met je handen bezig? Heb je oog voor detail? Kan je zorgvuldig en methodisch werken? Ben je een doorzetter? Dan is de optie ‘Schilderwerk & decoratie’ echt iets voor jou.

   Overzicht vakken

    

   Het 7de jaar Veiligheidsberoepen is een specialisatiejaar voor beroepen in de veiligheidssector. Dit diploma bereidt je voor op het uitoefenen van verschillende beroepen in de publieke en private veiligheidssector, zoals bewakingsagent, voetbalsteward of gemeenschapswacht.

   De opleiding combineert theoretische vakken en praktische lessen met een blik op de arbeidswereld tijdens het ‘werkplekleren’. Elke week is er een bezoek aan een bedrijf of organisatie waar mensen uit de veiligheidssector werken: politiezones, defensie, een winkelcentrum, een fabriek, gemeentediensten…

   PROFIEL LEERLING

   Je bent een leerling met belangstelling voor  de veiligheids- en bewakingssector. Je moet zowel zelfstandig als in team kunnen werken. Het is een voordeel als je stressbestendig bent, discipline kan tonen en communicatie op een gepaste manier kan voeren met verschillende soorten mensen. We zullen werken aan nauwgezet observeren en duidelijk rapporteren. Je zal ook heel wat wetgeving leren kennen en enkele activiteiten veilig helpen organiseren.

   • Onderdaan zijn van, en hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie;
   • In het bezit zijn van het getuigschrift secundair onderwijs;
   • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) kunnen voorleggen;
   • Nauwkeurig kunnen observeren, regels volgen en verantwoordelijkheid opnemen.

   Er volgt een intakedag met conditieproef, teamoefening, schrijftest en motivatiegesprek. Op het einde van deze dag wordt een toelatingsklassenraad gehouden en bij positief resultaat wordt de inschrijving definitief. Deze intakedag vindt plaats begin juli of eind augustus, afhankelijk van de datum van aanmelding.

   Wie het jaar goed afrondt, behaalt het diploma secundair onderwijs. Daarnaast verkrijgt men ook volgende attesten:

   • Een diploma secundair onderwijs;
   • Een algemeen bekwaamheidsattest van bewakingsagent (waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in de private bewakingssector);
   • Een attest  voetbalsteward;
   • Een attest van bedrijfseerstehulpverlener (EHBO);
   • Een attest gemeenschapswacht;
   • Een getuigschrift gemachtigd opzichter.

   Overzicht vakken

  • SPECIALISATIEJAAR

   Specialisatiejaar 'Bussiness Support' (na 3e graad Office)

   In het specialisatiejaar ‘Bussiness Support’ (kantooradministratie en gegevensbeheer) wordt voortgebouwd op de kennis die verworven werd in de 3e graad ‘kantoor’.

   Het klantgericht handelen en communicatief vlot omgaan met klanten en leveranciers in het Nederlands, Frans en Engels bereiden je voor op je toekomstige job.

   Je leert werken binnen de verschillende afdelingen van een bedrijf met ERP-software maar ook e-commerce heeft geen geheimen meer voor jou na deze opleiding.

   Alle competenties leer je niet enkel op school, maar ook via stage in bedrijven.

   Je kan je verder ontwikkelen tot een commercieel bediende of administratief bediende. Het diploma secundair onderwijs wordt uiteindelijk je beloning.

    

   Specialisatiejaar Kinderzorg (na 3e graad Verzorging)

   De kinderopvang staat voor enkele belangrijke maatschappelijke uitdagingen: de nood aan flexibele opvang neemt toe, er is een groeiende diversiteit in onze samenleving waarop de kinderopvang een positief antwoord moet kunnen bieden, de kinderopvang moet initiatieven nemen op het vlak van kinder- en ouderparticipatie, ecologisch werken wordt steeds belangrijker, enz. Toekomstige kinderbegeleiders moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan. De vraag naar goed geschoolde kinderbegeleiders neemt bijgevolg steeds meer toe.

   Daar waar vroeger het accent in deze opleiding voornamelijk lag op het bijbrengen van de nodige verzorgende vaardigheden, merken we dat pedagogische begeleiding binnen de kinderopvang steeds belangrijker wordt. De kindbegeleider is een professionele kracht die kinderen niet alleen verzorgt, maar die hen ook begeleidt in hun ontwikkeling en een bijdrage levert aan hun opvoeding.

   De opleiding Kinderzorg is een éénjarige voltijdse  praktijkgerichte opleiding waarin lessen en stages elkaar afwisselen. Via de drie vakgebieden ‘pedagogische vaardigheden’, ‘verzorgende vaardigheden’ en ‘indirecte zorg’ worden leerlingen voorbereid op een tewerkstelling binnen de kinderopvang. Via stages in kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang en in kleuterscholen worden de nodige vaardigheden en competenties bijgebracht.

   Het behalen van het diploma ‘kinderzorg’ is een vereiste om als kinderbegeleider tewerkgesteld te kunnen worden in initiatieven voor kinderopvang erkend door Kind en Gezin

    

   Specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg - Zorgkundige (na 3e graad Verzorging)

   Dit specialisatiejaar speelt in op de toenemende vraag naar hulpverleningin de bejaardensector. In de rusthuizen worden de bewoners immers sterk zorgbehoevend.

   Anderzijds neemt ook de thuiszorg toe. De verzorger vormt een belangrijke schakel in de hulpverlening binnen de thuisgezondheidszorg.

   In dit specialisatiejaar krijgen de leerlingen een beroepsopleiding om als professionele zorgverlener tewerkgesteld te worden in alle sectoren van de gezondheidszorg. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan deze ruime waaier aan vaardigheden. Via de stages in geriatrische zorgsettings, ziekenhuizen, thuisverpleging en thuiszorg worden de nodige vaardigheden en competenties bijgebracht

     

    

  • DUAAL LEREN

   7e jaar kinderzorg en 7e jaar thuis en bejaardenzorg/zorgkundige

   Bij Duaal leren zit je 2 dagen op de schoolbanken en ben je drie dagen per week tewerkgesteld in een zorgvoorziening of kinderdagverblijf waar de school mee samenwerkt. Je krijgt een arbeidsovereenkomst en ontvangt ook een loon.De competenties verwerf je deels op de school maar ook voor een groot deel op de werkvloer.

   Via de éénjarige opleiding in Duaal Leren kan je de beroepskwalificatie verwerven van zorgkundige of kindbegeleider. Daarnaast kan je ook het diploma secundair onderwijs behalen.

   Voorwaarde om in te stappen in het Duaal traject:

   • Je hebt je 6e jaar BSO verzorging afgewerkt
   • Je voldoet aan de criteria van de school om in te stappen in het traject

   Heb je vragen over dit nieuwe opleidingstraject aarzel niet om ons te contacteren via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

 Brede eerste graad Algemeen Secundair Onderwijs Technisch Onderwijs

 

4 vestigingen in Anderlecht

Dokter Jacobsstraat 67
TEL: 02 521 60 10
Sainte Adresseplein 12
TEL: 02 520 86 30
Ninoofsesteenweg 369
TEL: 0491 71 57 41
   Verheydenstraat 39
TEL: 02 520 05 72
Mailadres
info@sintguido.be
  Ondernemingsnummer
0478.379.452
  R.P.R.
Brussel - Nederlandstalig

partnerschool VZW Sint-Goedele Brussel

Wat leerlingen zeggen

“Ze apprecieerde het enorm dat we zo spontaan waren en onszelf bleven. We hebben eigenlijk gedaan alsof koningin Mathilde een van ons was.”

Abdel El Ouedi

diversiteitslabel


We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…