All for Joomla All for Webmasters

Algemeen Secundair Onderwijs

 • ASO

  In het algemeen secundair onderwijs (ASO) bereiden we de leerlingen voor op het hoger onderwijs. Een ASO-leerling moet dus de nodige studiediscipline kunnen opbrengen en een open culturele belangstelling tonen voor de maatschappij. Een ASO-leerling moet kunnen redeneren, afstand kunnen nemen van het concrete en leergierig zijn. De basisvorming, 22 of 23 uur per week, is voor alle leerlingen identiek en dus onafhankelijk van de gekozen studierichting. Tijdens de overige lesuren worden vakken specifiek voor de gekozen richting aangeboden.
  • TWEEDE GRAAD

   Tijdens de lessen komen verschillende uiteenlopende economische vraagstukken aan bod. Deze vragen worden klassikaal en zelfstandig beantwoord met behulp van een werkboek, actualiteit, debatten, groepswerken, ICT-opdrachten, onderzoeksopdrachten, uitstappen …

   Naast deze vakinhoudelijke thema’s worden de leerlingen begeleid om een onderzoeksopdracht tot een goed einde te brengen. Hiervoor moeten ze zelf onderzoeksvragen formuleren, informatie en gegevens verzamelen, selecteren en ordenen. De zelfstandige uitvoering van dergelijke opdrachten wordt geleidelijk opgebouwd.

   In deze studierichting kunnen de leerlingen duidelijk blijk geven van hun interesse in enerzijds talen en anderzijds wiskunde. Hierbij kunnen ze kiezen tussen één uur extra wiskunde of één uur extra Engels per week.

   Profiel leerling

   Je hebt belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen? Je bent goed in het verwerken van informatie en kan goed structureren. Je hebt een kritische geest? … Misschien is de richting Economie dan iets voor jou.
    

   In de richting Humane Wetenschappen staan de vakken “gedrags- en cultuurwetenschappen” centraal.  De leerlingen leren daar vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Centraal daarbij staan het leren omgaan met informatie en het opstellen van kritische vragen. Daarbij worden ook communicatieve vaardigheden aangeleerd.

   In gedragswetenschappen wordt de mens vanuit een psychologische invalshoek benaderd. Daarnaast wordt stilgestaan bij de mens als groepswezen en worden fenomenen als groepsdynamiek onderzocht. In het vak cultuurwetenschappen wordt de cultuur in de brede zin van het woord onderzocht. Zo komen onder andere media, politiek, recht, kunst en ecologie aan bod.

   PROFIEL LEERLING

   Ben je geboeid door de mens en de samenleving in het algemeen? Wil je leren hoe een samenleving in elkaar steekt? Wil je begrijpen waarom mensen bepaalde handelingen uitvoeren? Ben je communicatief en sociaal vaardig? Kies dan voor de richting Humane Wetenschappen.

    

    

   In de studierichting Wetenschappen worden verschillende positieve wetenschappen behandeld: biologie, chemie en fysica.  Vakinhoudelijke thema’s worden behandeld aan de hand van hand- en werkboeken, practica, onderzoeksopdrachten, uitstappen …De leerlingen bestuderen de levende en niet-levende materie in al haar aspecten en leren een wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen en kritisch omgaan met deze verworven informatie.

   PROFIEL LEERLING

   Vind je wetenschappen enorm boeiend? Wil je weten hoe de natuur in elkaar zit, welke krachten daaraan te pas komen,…? Heb je een kritische geest? Kan je systematisch en zorgvuldig werken? Ben je een kei in wiskunde?... Kies dan voor de richting Wetenschappen.

  • DERDE GRAAD

   Deze studierichting bouwt verder op de leerstof die tijdens de 2de graad Economie werd aangeleerd. In deze 3de graad worden vooral de economische componenten en de moderne talen (Duits, Engels en Frans) verder uitgediept. Als voorbereiding op hogere studies wordt bovendien van de leerlingen meer zelfstandigheid verwacht bij de verwerking van de leerstof en allerlei opdrachten.

   Na het beëindigen van deze optie staan er verschillende economische en talige studierichtingen van het hoger onderwijs open, zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, business management, office management …

   PROFIEL LEERLING

   Heb je belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen? Kan je maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch perspectief verklaren? Kan je helder, logisch, analytisch en kritisch denken? Ben je taalvaardig?   … Kies dan voor de richting Economie – Moderne Talen.

   Deze studierichting bouwt verder op de leerstof die tijdens de 2de graad Economie en 2de graad Wetenschappen werd aangeleerd.  In deze studierichting worden vooral de economische, wiskundige en wetenschappelijke componenten uitgediept. Als voorbereiding op hogere studies wordt van de leerlingen meer zelfstandigheid verwacht bij de verwerking van de leerstof en allerlei opdrachten.

   Na het beëindigen van deze optie staan er verschillende economische, wetenschappelijke en wiskundige studierichtingen van het hoger onderwijs open, zoals toegepaste economische wetenschappen, bedrijfswetenschappen, handelswetenschappen …

   PROFIEL LEERLING

   Heb je belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen? Kan je maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch perspectief verklaren? Kan je helder, logisch, analytisch en kritisch denken? Kan je een wetenschappelijke visie uitwerken voor economische vraagstukken?   … Kies dan voor de richting Economie – Wiskunde.

   Deze studierichting bouwt verder op de leerstof die in de 2de graad Humane Wetenschappen werd aangeleerd. Gedrags- en cultuurwetenschappen vormen de stamvakken van deze optie.

   In gedragswetenschappen wordt de leerling vertrouwd gemaakt met essentiële begrippen uit de humane disciplines, zoals de observatie, de enquête en het experiment. Daarnaast wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden, zoals het leren omgaan en communiceren met anderen. In het vak cultuurwetenschappen wordt aandacht besteed aan de manier waarop we met elkaar communiceren en hoe we beïnvloed worden door de media.

   Na het secundair onderwijs kiezen de afgestudeerde leerlingen in de eerste plaats voor verdere studies in een humane richting, zoals politieke en sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen, sociologie, psychologie, pedagogie of studeren ze verder in het paramedisch, pedagogisch of sociaal hoger onderwijs.

   PROFIEL LEERLING

   Heb je interesse voor het menselijk gedrag in onze complexe maatschappij? Wil je weten wat mensen drijft bij hun keuzes en motivaties? Wil je begrijpen hoe een groepsdynamiek ontstaat? Ben je communicatief en nieuwsgierig? … Kies dan voor Humane Wetenschappen.

   Deze richting bouwt verder op de leerstof die in de 2de graad Wetenschappen werd aangeleerd. In deze studierichting worden vooral de wetenschappelijke en wiskundige componenten uitgediept. Tijdens de wetenschappelijke lessen komen verschillende uiteenlopende onderwerpen aan bod, waarbij probleemoplossend denken steeds centraal staat. Tijdens de practica komen de verschillende deelaspecten van de onderzoekscompetenties op een geïntegreerde manier aan bod. Als voorbereiding op hogere studies wordt van de leerlingen meer zelfstandigheid verwacht bij de verwerking van de leerstof en het uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksopdrachten.

   Na het beëindigen van deze optie staan er verschillende wetenschappelijke en wiskundige studierichtingen van het hoger onderwijs open, zoals biomedische wetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, handelswetenschappen, ingenieurswetenschappen …

   PROFIEL LEERLING

   Heb je belangstelling voor natuurwetenschappen en wetenschappelijk problemen? Kan je analytisch, kritisch en nauwkeurig werken? Beschik je over de nodige wetenschappelijke  en wiskundige competenties? … Dan is de richting Wetenschappen – Wiskunde zeker iets voor jou.

1ste graad Technisch Onderwijs Beroepsonderwijs

 

 

 

4 vestigingen in Anderlecht

Dokter Jacobsstraat 67
TEL: 02 521 60 10
Sainte Adresseplein 12
TEL: 02 520 86 30
Itterbeekselaan 550
TEL: 02 527 05 87
   Verheydenstraat 39
TEL: 02 520 05 72

Wat leerlingen zeggen

“Ze apprecieerde het enorm dat we zo spontaan waren en onszelf bleven. We hebben eigenlijk gedaan alsof koningin Mathilde een van ons was.”

Abdel El Ouedi
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…