All for Joomla All for Webmasters

Algemeen Secundair Onderwijs

 • ASO

  In het algemeen secundair onderwijs (ASO) bereiden we de leerlingen voor op het hoger onderwijs. Een ASO-leerling moet dus de nodige studiediscipline kunnen opbrengen en een open culturele belangstelling tonen voor de maatschappij. Een ASO-leerling moet kunnen redeneren, afstand kunnen nemen van het concrete en leergierig zijn.

  De basisvorming, 22 of 23 uur per week, is voor alle leerlingen identiek en dus onafhankelijk van de gekozen studierichting. Tijdens de overige lesuren worden vakken specifiek voor de gekozen richting aangeboden.

  Tweede graad  
    Economie
    Humane Wetenschappen
    Wetenschappen
  Derde graad  
    Economie – moderne talen
    Economie – wiskunde 
    Humane wetenschappen
    Wetenschappen – wiskunde

  • TWEEDE GRAAD

   Van de leerlingen die de studierichting Economie in de tweede graad aanvatten, wordt verwacht dat zij belangstelling kunnen opbrengen voor economisch-maatschappelijke problemen, aanleg en belangstelling hebben voor het structureren en verwerken van informatie en daarnaast ook helder, logisch en kritisch kunnen denken.Tijdens de lessen komen verschillende uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals: welke activiteiten vinden in een onderneming plaats? Welke motieven zetten mensen ertoe aan te ondernemen? Wanneer is een onderneming succesvol? Is er een optimale ondernemingsgrootte? Wat zet ondernemingen tot internationale handel aan? Hoe komt economische groei tot stand? Deze vragen worden klassikaal en zelfstandig beantwoord met behulp van een werkboek, actualiteit, debatten, groepswerken, ICT-opdrachten, onderzoeksopdrachten, uitstappen …

   Naast deze vakinhoudelijke thema’s worden de leerlingen begeleid om een onderzoeksopdracht tot een goed einde te brengen. Hiervoor moeten ze zelf onderzoeksvragen formuleren, informatie en gegevens verzamelen, selecteren en ordenen. Uiteindelijk moeten ze de resultaten formuleren, interpreteren en rapporteren. De zelfstandige uitvoering van dergelijke opdrachten wordt geleidelijk opgebouwd.

   In deze studierichting kunnen de leerlingen duidelijk blijk geven van hun interesse in enerzijds talen en anderzijds wiskunde. Hierbij kunnen ze kiezen tussen één uur extra wiskunde of één uur extra Engels per week.

    

   Overzicht vakken

    

   De optie humane wetenschappen is bedoeld voor de leerling die interesse heeft in het menselijk gedrag in onze complexe maatschappij. De leerling is geboeid door wat mensen drijft in hun keuzes en motivatie. Deze richting wil de leerling inzicht geven in de mens als individu en als onderdeel van zijn groep of cultuur.

   Gedrags- en cultuurwetenschappen vormen de stamvakken van deze optie. In gedragswetenschappen wordt de mens vanuit een psychologische invalshoek benaderd. Daarnaast wordt stilgestaan bij de mens als groepswezen en worden fenomenen als groepsdynamiek onderzocht. In dit vak wordt de leerling vertrouwd gemaakt met essentiële begrippen uit de humane disciplines, zoals de observatie, de enquête en het experiment. Daarnaast wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden, zoals het leren omgaan en communiceren met anderen.

   In het vak cultuurwetenschappen wordt de cultuur in de brede zin van het woord onderzocht. Zo komen onder andere media, politiek, recht, kunst en ecologie aan bod. In deze discipline wordt aandacht besteed aan de manier waarop we met elkaar communiceren en hoe we beïnvloed worden door de media.

   De taalvakken Engels, Frans en Nederlands versterken de communicatieve vaardigheden

   Overzicht vakken

    

    

   In de studierichting Wetenschappen worden verschillende positieve wetenschappen behandeld: biologie, chemie en fysica. Vakinhoudelijke thema’s worden behandeld aan de hand van hand- en werkboeken, practica, onderzoeksopdrachten, uitstappen …De leerlingen bestuderen de levende en niet-levende materie in al haar aspecten en leren een wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen en kritisch omgaan met deze verworven informatie.

   Overzicht vakken

  • DERDE GRAAD

   Van de leerlingen, die in de derde graad voor een richting met economie kiezen, wordt verwacht dat zij belangstelling tonen voor economisch-maatschappelijke problemen; helder, logisch, analytisch en kritisch kunnen denken en over een referentiekader beschikken, dat de concepten bevat waarmee zij maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch perspectief kunnen beschrijven en verklaren. Dit referentiekader werd aangebracht tijdens de tweede graad.

   In deze studierichting worden vooral de economische componenten en de moderne talen (Duits, Engels en Frans) uitgediept.

   Als voorbereiding op hogere studies wordt van de leerlingen meer zelfstandigheid verwacht bij de verwerking van de leerstof en allerlei opdrachten. 

   Na het beëindigen van deze optie staan er verschillende economische en talige studierichtingen van het hoger onderwijs open, zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, business management, office management …

   Overzicht vakken

   Van de leerlingen die in de derde graad voor een richting met economie kiezen, wordt verwacht dat zij belangstelling tonen voor economisch-maatschappelijke problemen; helder, logisch, analytisch en kritisch kunnen denken en over een referentiekader beschikken, dat de concepten bevat waarmee zij maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch perspectief kunnen beschrijven en verklaren. Dit referentiekader werd aangebracht tijdens de tweede graad.

   In deze studierichting worden vooral de economische, wiskundige en wetenschappelijke componenten uitgediept.

   Als voorbereiding op hogere studies wordt van de leerlingen meer zelfstandigheid verwacht bij de verwerking van de leerstof en allerlei opdrachten

   Na het beëindigen van deze optie staan er verschillende economische, wetenschappelijke en wiskundige studierichtingen van het hoger onderwijs open, zoals toegepaste economische wetenschappen, bedrijfswetenschappen, handelswetenschappen …

   Overzicht vakken

   De optie humane wetenschappen is bedoeld voor de leerling die interesse heeft in het menselijk gedrag in onze complexe maatschappij. De leerling is geboeid door wat mensen drijft in hun keuzes en motivatie. Deze richting wil de leerling inzicht geven in de mens als individu en als onderdeel van zijn groep of cultuur.

   Gedrags- en cultuurwetenschappen vormen de stamvakken van deze optie. In gedragswetenschappen wordt de mens vanuit een psychologische invalshoek benaderd. Daarnaast wordt stilgestaan bij de mens als groepswezen en worden fenomenen als groepsdynamiek onderzocht. In dit vak wordt de leerling vertrouwd gemaakt met essentiële begrippen uit de humane disciplines, zoals de observatie, de enquête en het experiment. Daarnaast wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden, zoals het leren omgaan en communiceren met anderen.

   In het vak cultuurwetenschappen wordt de cultuur in de brede zin van het woord onderzocht. Zo komen onder andere media, politiek, recht, kunst en ecologie aan bod. In deze discipline wordt aandacht besteed aan de manier waarop we met elkaar communiceren en hoe we beïnvloed worden door de media.

   De taalvakken Engels, Frans en Nederlands versterken de communicatieve vaardigheden.

   Na het secundair onderwijs kiezen de afgestudeerde leerlingen in de eerste plaats voor verdere studies in een humane richting, zoals politieke en sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen, sociologie, psychologie, pedagogie of studeren ze verder in het paramedisch, pedagogisch of sociaal hoger onderwijs

   Overzicht vakken

   Van de leerlingen die in de derde graad voor de richting wetenschappen - wiskunde kiezen, wordt verwacht dat zij belangstelling tonen voor natuurwetenschappen en wetenschappelijk problemen; helder, logisch, analytisch en kritisch kunnen denken met aandacht voor nauwkeurigheid en op wetenschappelijk én wiskundig vlak de nodige competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) beheersen. Daarnaast beschikken zij over bepaalde  wetenschappelijke inzichten en hebben ze ervaring in het onderzoekende aspect van wetenschappen.

   In deze studierichting worden vooral de wetenschappelijke en wiskundige componenten uitgediept. Tijdens de wetenschappelijke lessen komen verschillende uiteenlopende onderwerpen aan bod, waarbij probleemoplossend denken steeds centraal staat. Vakinhoudelijke thema’s worden behandeld aan de hand van hand- en werkboeken, practica, onderzoeksopdrachten, uitstappen … Tijdens de practica komen de verschillende deelaspecten van de onderzoekscompetenties op een geïntegreerde manier aan bod. Als voorbereiding op hogere studies wordt van de leerlingen meer zelfstandigheid verwacht bij de verwerking van de leerstof en het uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksopdrachten.

   Na het beëindigen van deze optie staan er verschillende wetenschappelijke en wiskundige studierichtingen van het hoger onderwijs open, zoals biomedische wetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, handelswetenschappen, ingenieurswetenschappen

   Overzicht vakken

Brede eerste graad Technisch Onderwijs Beroepsonderwijs

 

 

 

4 vestigingen in Anderlecht

Dokter Jacobsstraat 67
TEL: 02 521 60 10
Sainte Adresseplein 12
TEL: 02 520 86 30
Ninoofsesteenweg 369
TEL: 0491 71 57 41
   Verheydenstraat 39
TEL: 02 520 05 72
Mailadres
info@sintguido.be
  Ondernemingsnummer
0478.379.452
  R.P.R.
Brussel - Nederlandstalig

partnerschool VZW Sint-Goedele Brussel

Wat leerlingen zeggen

“Ze apprecieerde het enorm dat we zo spontaan waren en onszelf bleven. We hebben eigenlijk gedaan alsof koningin Mathilde een van ons was.”

Abdel El Ouedi

diversiteitslabel


We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…